Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 00 ms
[365119]  Show Record 
Les meilleures oeuvres de la peinture folklorique chinoise contemporaine / Cao Zhenfeng...[et al.] ; préf. Jiao Yongfu. - Beijing : Editions en Langues Etrangeres, . - 179 p.
Descritores: Pintura | China
Cota: CHI 75 MEI|FO
[365239]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian, 12, Minjian Wanju, Jianzhi Piying / Cao Zhenfeng. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 209 p.
Descritores: Artesanato | Belas artes | China
Cota: 745 CHI CAO|FO

123movies