Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 04 | 02 ms
[354942]  Show Record 

Yue Ji / Ji Liankang. - Beijing : Renmin Yinyue Chubanshe, . - 56 p.
Descritores: Música | China
Cota: 78 CHI JI|FO
[364813]  Show Record 

Ji Kang, Sheng Wu Aile Lun / Ji Liankang. - Beijing : Edições da Música do Povo, . - 92 p.
Descritores: Música | China
Cota: 78 CHI JI|FO
[364876]  Show Record 

Chunqiu Zhanguo Yinyue Shiliao / Ji Liankang. - Shanghai : Edições de Arte e Literatura de Shanghai, . - 104 p.
Descritores: História | Música | China
Cota: 78 CHI JI|FO
[364877]  Show Record 

Wei Jin Nan Bei Chao Yinyue Shiliao / Ji Liankang. - Shanghai : Edições da Arte e Literatura de Shanghai, . - 230 p.
Descritores: História | Música
Cota: 78 CHI JI|FO