Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 05 | 00 ms
[355128]  Show Record 

Sun Yatsen he Zhongguo Xihua Yixue / Li Ao. - Hong Kong : Wenyi Shuwu, . - 137 p.
Descritores: Medicina | China
Cota: C29-024|FO
[369809]  Show Record 

Li Ao zi chuan yu huiyi / Li Ao. - Taipei : Livraria Estrelas da Literatura, . - 391 p.
Descritores: Literatura | Biografia | China
Cota: 82 CHI LI,A.=81|FO
[369810]  Show Record 

Zhongguo xing yanjiu / Li Ao. - Taipei : Editora Li Ao, . - [5] 330 p.
Descritores: Literatura | Sexualidade | China
Cota: 82 CHI LI,A.=81|FO
[369813]  Show Record 

Dubai xia de chuantong / Li Ao. - Taipei : Livraria Estrelas da Literatura, . - [3, 17], 211 p.
Descritores: Literatura | Usos e costumes | China
Cota: 82 CHI LI|FO
[369968]  Show Record 

Chuantong Xia de Dubai / Li Ao. - Taipei : Livraria de Wenxing, . - 236 p.
Descritores: Cultura | Usos e costumes | China
Cota: 82 CHI LI|FO

123movies