Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 01 ms
[355054]  Show Record 

Liuchao Sui Tang Xiandao Lei Xiaoshuo Yanjiu / Li Fengmao. - Taibei : Taiwan Xuesheng Shuju, . - 382 p.
Descritores: Religião | Literatura | China
Cota: S/cota|FO
[355742]  Show Record 

Liu Chao Sui Tang Xian Dao Xiaoshuo Yanjiu / Li Fengmao. - Taipei : Taiwan Xuesheng Shuju, . - 382 p.
Descritores: Literatura | Religião | China
Cota: 299.513 CHI LI|FO
[356733]  Show Record 

Xiaoshuo Xiqu Yanjiu (Diyi Ji) / Li Fengmao. - Taibei : Lianjing Chuban Shiye Gongsi, . - 376 p.
Descritores: Teatro | História | Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO