Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 00 ms
[142297]  Show Record 

Na Gida Mendi : simenti di onti na con di manan / Rakója ; organizason y prizentason T. V. da Silva. - Praia : Institutu Kauberdianu di Libru, (Maia : Gráfica Maiadouro. - 266 p. ; 21 cm. - Tradisons oral de Kauberdi)
Descritores: África | Literatura | Etnologia
Cota: L. 44359 V.|BN|82055