Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 03 ms
[214189]  Show Record 

Die nasionale en politieke bewuswording van die Afrikaner in migrasie en sy ontluiking in transgarief tot 1854 / M. C. E. Van Schoor. - Possui bibliografia
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 26, nº 2 (1963), p. 1-158
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[229908]  Show Record 

Politieke geoeperinge in transgariep : indifferensiering van politieke groepetussen die grost-en vaal.vuu van dee vioegste jare tot en met die Bloefontein-Konvensive, 23 Februarie 1854 / M. C. E. Van Schoor
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - nº 2 (1950), 1-186
Descritores: África do Sul | História Antiga | Política
Cota: PP364|AHM