Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 01 ms
[271229]  Show Record 

Geologie des Mollogebirges und Einiger Benachbarter Gebiete, Niederländisch Timor / Dietrich Tappenbeck. - Amsterdam : N. V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, . - 105 p. : il., 8 estampas ; 24 cm + 2 mapas dobrados. - Referências bibliográficas. - Academisch Proefschrift Ter verkrijging van den graad van <Doctor in de wis- en Natuurkunde> aan de <Universiteit van Amsterdam>, op gezag van den Rector-Magnificus Mr. P. A. J. Losecaat Vermeer, hoogleeraar in de <Faculteit der Economische Wetenschappen>, in het openbar te verdedigen in de Aula der Universiteit op Woensdag 10 Mei 1939, des Namiddags te 4 Uur
Descritores: Geologia regional | Formações geológicas | Petrografia | Tectónica | Timor Holandês | Tese
Cota: 18-228|LNEG