Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 00 ms
[364880]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Xiao Shi / Xu Zhiheng. - Shanghai : Edições Comerciais, . - 191 p.
Descritores: História | Música | China
Cota: 78 CHI XU|FO
[370267]  Show Record 

Yin Liu Zhai Shuo Ci / Xu Zhiheng. - Beijing : [s.n.], . - 67 p.
Descritores: Cerâmica | História | China
Cota: 666.5 CHI XU|FO