Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 01 ms
[369907]  Show Record 

Yang Changhuai hua ji / Yang Changhuai. - Guizhou : Editora de Belas-artes de Guizhou, . - 30 p.
Descritores: Pintura | China
Cota: 75 CHI YAN|FO
[370145]  Show Record 

Yang Changhuai Huaji / Yang Changhuai. - Guizhou : Edições de Belas Artes de Guizhou, . - 29 p.
Descritores: Belas Artes | Pintura | China
Cota: 75 CHI YAN|FO