Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 13,184 | 61 ms
 Ir para 
 
< 90164165166167168169170171172173174175176180260 >
[319511]  Show Record 

Publish to perish : regime choices and propaganda impact in the anti-falungong publications campaign, July 1999 - April 2000 / James W. Tong
Descritores: China | Propaganda
CDU: PP222/JC
Cota: PP222/JC|FO
[354412]  Show Record 

Puju Mingjia Shisan Hong / Hu Yulin, Ren Zhongyuan, Jiang Yu. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 107 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Biografia | China
Cota: 929 CHI HU|FO
[359599]  Show Record 

Puju Shi Hun / Mo Yiping. - Shanxi : Shanxi Sheng Wenhua Ju Siju Gongzuo Yanjiu Shi, . - 123 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MO|FO
[359600]  Show Record 

Puju Shi Hun / Mo Yiping. - Shanxi : Shanxi Sheng Wenhua Ju Siju Gongzuo Yanjiu Shi, . - 123 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: C50-003|FO
[357486]  Show Record 

Puju Shi Hun / Mo Yiping. - Shanxi : Shanxi Sheng Wenhua Ju Siju Gongzuo Yanjiu Shi, . - 123 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357487]  Show Record 

Puju Shi Hun / Mo Yiping. - Shanxi : Shanxi Sheng Wenhua Ju Siju Gongzuo Yanjiu Shi, . - 123 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354483]  Show Record 
Puju Yishu (1983). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 4 v-
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[354484]  Show Record 
Puju Yishu (1980-1981). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 4 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[354485]  Show Record 
Puju Yishu (1982). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 4 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[354486]  Show Record 
Puju Yishu (1984). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 4 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[354487]  Show Record 
Puju Yishu (1985). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 4 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[354488]  Show Record 
Puju Yishu (1986). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 4 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[354489]  Show Record 
Puju Yishu (1987). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 4 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[355061]  Show Record 
Puju Yishu (1994). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - Pag. var.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PU|FO
[354613]  Show Record 
Puju Yishu (1984-2). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 74 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[354614]  Show Record 
Puju Yishu (1983-4). - Linfen : Shanxisheng Linfen Pujuyuan, . - 78 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI PUJ|FO
[283735]  Show Record 

Pun Tchói / Ana Maria Amaro
Descritores: China | Bonsai | História
CDU: PP052/BI
Cota: PP052/BI|FO
[337994]  Show Record 

Puntchói / Ana Maria Amaro. - Macau : Imprensa Nacional, . - 38 p. : il. ; 27 cm. - Separata do "Boletim do Instituto Luís de Camões", n.º 3. Tiragem de 100 exemplares, sendo que este é o n.º 55.
Descritores: Macau | China | Botânica
Cota: 5-48-30-66|BGUC
[298486]  Show Record 

Puppetry in Ceylon / by J. Tilakasiri. - Ceylon : Dept. of Cultural Affairs, Govt. of Ceylon, . - 26 p. ; 19 cm. - Arts of Ceylon. 1)
Descritores: Folclore | Cerimónias | China
CDU: 398 | 393
Cota: 1779 ¤ CEHU-1779|IICT
[312341]  Show Record 

Purchase on power : imperial space and commercial space in Song-Dynasty Kaifeng, 960-1127 / Christian de Pee
Descritores: Comércio | Mercado | China
Cota: PP002/JE|FO
[338569]  Show Record 

Purchase on power : imperial space and commercial space in Song-Dynasty Kaifeng, 960-1127 / Christian de Pee
In: Journal of the economic and social history of the Orient. - V. 53, parte 1/2 (2010), pp. 149-184
Descritores: Comércio | Mercado | China
Cota: PP002/JE|FO
[319278]  Show Record 

Pursuing the complete bamboo in the breast : reflections on a classical chinese image for immediacy / Michael A. Fuller
Descritores: China | Literatura
CDU: PP132/HJ
Cota: PP132/HJ|FO
[340984]  Show Record 
Putaoya Ren Zai Hua Jianwen Lu = Antologia dos viajantes portugueses na China / trad. Wang Suo Ying. - Hainan : Editora de Hainan ¤ Editora Sanhuan ¤ Instituto Cultural de Macau ¤ Instituto Português do Oriente, . - 252 p.. - Biblioteca básica de autores portugueses. 19)
Descritores: Literatura | Viagem | Relações internacionais | Portugal | China
Cota: 82-992 ASIA(POR) PUT|FO
[369702]  Show Record 
Putaoya : gulao minzu, weilai zhiguo. - Macau : Livros do Oriente, . - 155 p.
Descritores: História | Sociedade | China
Cota: 910 POR PUT|FO
[357432]  Show Record 
Comissão de Júri para a Fonética de Lingua Comum
Putonghua Yiduci Shenyin Biao Chugao He Benguo Dim / Comissão de Júri para a Fonética de Lingua Comum. - Beijing : [s.n.], . - 11 p.
Descritores: Linguística | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[336549]  Show Record 

Putting China to rights / Peter Harris
In: The China Journal. - N.48 (July 2002), pp. 155-169
Descritores: China | Direitos cívicos
Cota: PP001/CJ|FO
[366929]  Show Record 

Puxian Xi Mulian Jiumu / Liu Zhen. - Taiwan : Fundação Shihezheng, . - 190 p.
Descritores: Teatro | Usos e costumes | China
Cota: 398.3 CHI LIU|FO
[369870]  Show Record 
Qi guo chun qiu pinghua. - Shangai : Editora de Literatura Clássica, . - [2], 77 p.
Descritores: Conto | História | China
Cota: 82-34 CHI QIG|FO
[354381]  Show Record 

Qi Jiao Jiao / Yan Tianduo. - Fuzhou : Fuji Shuju, . - 34 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Usos e costumes | China
Cota: 782 CHI YAN|FO
[364921]  Show Record 

Qi Rushan Quanji / Qi Rushan. - Taipei : Comissão para Compilação e Publicação de Obras de Qi Rushan, . - 8 v.
Descritores: Ópera | História | China
Cota: 782 CHI QI|FO
[360232]  Show Record 

Qi Se Bao / Yue Xiao. - Shanxi : Edições do Povo de Shanxi, . - 28 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI YUE|FO
[354358]  Show Record 

Qi Tian Da Sheng / Zhu Weishan. - Shenyang : Chunffeng Wenyi Chubanshe, . - 115 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI ZHU|FO
[364882]  Show Record 
Qi Wang. - Beijing : Editora dos Escritores, . - 231 p.
Descritores: Conto | Sociedade | China
Cota: 82-34 CHI|FO
[370558]  Show Record 

Qi Wang Qiu Jiang / Qiu Danqing. - Guangdong : Edições de Belas Artes de Lingnan, . - 114 p.
Descritores: Conto | História | China
Cota: 82-34(084.11) CHI QIU|FO
[360420]  Show Record 

Qi Yuan Zhao Xue Ji / Zhang Zhongxiang. - Beijing : Edições de Teatro e Óperas da China, . - 125 p.
Descritores: Cinema | Artes do espectáculo | China
Cota: 82-34(084.11) CHI ZHA|FO
[370547]  Show Record 

Qian Dianshi He Huang Daotai / Gen Yi. - Tianjin : Edições de Belas Artes do Povo de Tianjin, . - 70 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34(084.11) CHI GEN|FO
[426541]  Show Record 

Qian Gu Yi Di / Li Dongqiao. - Shaanxi : Academia de Ópera de Shaanxi, . - 2 CVD
Descritores: Ópera | China
Cota: 854-VCD|FO
[416149]  Show Record 

Qian Gu Yi Di / Li Dongqiao. - Shaanxi : Academia de Ópera de Shaanxi, . - 2 CVD
Descritores: Ópera | China
Cota: 854-VCD|FO
[372128]  Show Record 
Qian Li Song Jing Niang. - [S.l. : s.n., . - 100 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 782 CHI QIA|FO
[357194]  Show Record 

Qian Long Huangdi Xia Jiangnan de Chuanshuo / Dong Tianze. - Hangzhou : Zhejiang Wenyi Chubanshe, . - 128 p.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[360093]  Show Record 

Qian Nanyuan Dakai Zitie / Qian Nanyuan. - Hong Kong : Livraria Nantong, . - 68 p.
Descritores: Caligrafia | Artes | China
Cota: 003.32 CHI QIA|FO
[364565]  Show Record 

Qian Nu Jianhu Lei / Gu Long. - Ningxia : Edições do Povo de Ningxia, . - 2 v.
Descritores: Romance | Literatura | China
Cota: 82-31 CHI GU|FO
[364553]  Show Record 

Qian Tan Zhangzhong Xi / Lin Jiaohong. - Taiwan : Museu de Taiwan, . - 21 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | China
Cota: 792.9 TAIW LIN|FO
[365003]  Show Record 

Qian Tan Jianzhi Yishu / Zhu Chenguang. - Nanning : Edições do Povo de Guangxi, . - 52 p.
Descritores: Artesanato | China
Cota: 745 CHI ZHU|FO
[360418]  Show Record 

Qiang Tou Ma Shang / Liu Jingjie. - Jiangsu : Edições do Povo de Jiangsu, . - 132 p.
Descritores: Cinema | Artes do espectáculo | China
Cota: 82-34(084.11) CHI LIU|FO
[416179]  Show Record 

Qiang Tou Ma Shang / Yu Zhenfei. - Changchun : Cinematográfica de Changchun, . - 2 VCD
Descritores: Kunqu | China
Cota: 822-VCD|FO
[426245]  Show Record 

Qiang Tou Ma Shang / Yu Zhenfei. - Changchun : Cinematográfica de Changchun, . - 2 VCD
Descritores: Kunqu | China
Cota: 822-VCD|FO
[283048]  Show Record 

Qianlong - the imperial collector / Hajni Elias
Descritores: China | Imperador da China--Qianlong | História
CDU: PP015/AA
Cota: PP015/AA|FO
[427149]  Show Record 

Qiao Zhe Yi Jiazi / Wang Haowei. - Beijing : Cinematográfica de Beijing, . - 2 VCD
Descritores: Cinema | Usos e costumes | China
Cota: 754-VCD|FO
[416207]  Show Record 

Qiao Zhe Yi Jiazi / Wang Haowei. - Beijing : Cinematográfica de Beijing, . - 2 VCD
Descritores: Cinema | Usos e costumes | China
Cota: 754-VCD|FO