Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 53,001 | 271 ms
 Ir para 
 
< 3507101052105310541055105610571058105910601061 >
[356751]  Show Record 

Zhongguo Liumang Shi / Chen Baoliang. - Beijing : Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, . - 406 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356758]  Show Record 

Zhongguo Gudai Fushi Shi / Zhou Xibao. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 542 p.
Descritores: Vestuário | Usos e costumes | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356934]  Show Record 

Zhongguo Gudian Xiju Lilunshi / Tan Fan, Lu Wei. - Beijing : Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, . - 345 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356941]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Zhou Yibai. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 3 v.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356943]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Tongshi / Zhang Geng, Guo Hancheng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 3 v.
Descritores: Ópera | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356944]  Show Record 

Zhongguo Gudian Xiqu Xu Fa Huibian / Cai Yi. - Jinan : Qilu Shushe, . - 4 v.
Descritores: Literatura | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356950]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Deng Suining. - Hong Kong : Xianggang Yiwen Chubanshe, . - 136 p.
Descritores: História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356919]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Teatro | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356920]  Show Record 

Zhongguo Xiju Jian Shi / Dong Meikan. - Hong Kong : Shangwu Yinshu Guan, . - 160 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356833]  Show Record 

Zhongguo Xiju Jian Shi / Dong Meikan. - Hong Kong : Shangwu Yinshu Guan, . - 160 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356924]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Lunwen Ji / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 465 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356925]  Show Record 

Zhongguo Gudai Xiqujia Pingzhuan / Hu Shihou, Deng Shaoji. - Zhengzhou : Zhongzhou Guji Chubanshe, . - 666 p.
Descritores: Teatro | Biografia | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356929]  Show Record 

Zhongguo Xiju Gailun / Lu Yiye. - Shanghai : Shijie Shuju, . - 299 p.
Descritores: Literatura | Teatro | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356720]  Show Record 

Zhongguo Xiqu / Sun Anbang. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 310 p.
Descritores: Teatro | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[355144]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / Liu Cunren. - Taibei : Zhuangyan Chubanshe, . - 332 p.
Descritores: História | Taiwan
Cota: 82(091) CHI LIU|FO
[355120]  Show Record 

Zhongguo Fengsu Shi. - Chengdu : Ba Shu Shu She, . - 365 p.
Descritores: História | Usos e costumes
Cota: C29-016|FO
[355109]  Show Record 

ZhongguoGudai Fushi Jianshi / Dai Zheng. - Beijing : Qinggongye Chubanshe, . - 241 p.
Descritores: Vestuário | História | China
Cota: C29-005|FO
[355088]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Yanjiu Shumu Tiyao / Guo Hancheng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 481 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(01) CHI GUO|FO
[355082]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Chang Renxa. - Taibei : Lan Ting Shudian, . - 403 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI CHA|FO
[355083]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Ouyang Yuqian. - Taibei : Lan Ting Shudian, . - 536 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI OUY|FO
[355179]  Show Record 
Zhongguo Jingji Shi Lunwen Ji / pref. Fu Yiling. - Fujian : Fujian Renmin Chunbanshe, . - 367 p.
Descritores: Economia | História | China
Cota: 33(091) CHI FU|FO
[355167]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Shi / Zheng Jinwen. - Shanghai : Datong Yuehui, . - 5 v.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI ZHE|FO
[355175]  Show Record 
Universidade de Fudan. Faculdade de História
Zhongguo Jindai Shi / Universidade de Fudan, Faculdade de História. - Shanghai : Shaghai Renmin Chubanshe, . - 369 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI ZHO|FO
[355221]  Show Record 

Zhongguo Laogong Yundong Shi / Ma Chaojun. - Taibei : Zhongguo Laogong Yundong Shi Biancuan Weiyuan Hui, . - 282 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI MA|FO
[355275]  Show Record 

Zhongguo Juchang Shi / Zhou Yibai. - Changsha : Shangwu Yinshuguan, . - 120 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[355277]  Show Record 

Zhongguo Geming Shi / Harold R. Issacs. - Shanghai : Xiangdao Shuju, . - 441 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI HAR|FO
[355278]  Show Record 
Instituto de História da Dinastia Qing da Universidade da China
Zhongguo Jindai Shi Lunwen Ji (Xiace) / Instituto de História da Dinastia Qing da Universidade da China. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 1146 p.
Descritores: História | Ensaios | Revolução de 1911 | Movimento de Reforma de 1898 | Xinhai Geming
Cota: 94 CHI ZHO|FO
[355207]  Show Record 

Zhongguo Xiandai Shi / Huang Yuanqi. - Henan : Henan Renmin Chubanshe, . - 436 p.
Descritores: História | Japão | China
Cota: 94 CHI HUA|FO
[354505]  Show Record 

Zhongguo Minjian Xiju Yanjiu / Tan Daxian. - Hong Kong : Shangwu Yinshuguan Xianggang Fenguan, . - 158 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792 CHI TAN|FO
[354508]  Show Record 

Zhongguo Wenhua Shi Sanbai Ti / Xu Hongxing. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 854 p.
Descritores: História | Cultura | China
Cota: 94 CHI XU|FO
[354511]  Show Record 

Zhongguo Lishi Sanbai Ti / Yang Shanqun. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 785 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI YAN|FO
[354502]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[354515]  Show Record 

Zhongguo Gudai Yuyan Xuanyi / Yang Xiaomin, Zhu Youming, Xu Siyi. - Xinjiang : Xinjiang Renmin Chubanshe, . - 364 p.
Descritores: História | China
Cota: 82-34 CHI YAN|FO
[354609]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi Tulu / Jin Yaozhang. - Shijiazhuang : Hebei Jiaoyu Chubanshe, . - 253 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | Biografia | China
Cota: 782(091) CHI JIN|FO
[354630]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[354868]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Xu Muyun. - Shanghai : Shijie Shuju, . - 357 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI XU|FO
[354898]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Shi / Tianbian Shangxiong. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 241 p.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI TIAN|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[354943]  Show Record 

Zhongguo de Yinyue / Zhuang Benli. - Taizhong : Taiwan Sheng Zhengfu, . - 120 p.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78 CHI ZHU|FO
[354953]  Show Record 

Zhongguo Jinshi Xiqu Shi / Qingmu Zhenger. - Shanghai : Shangwu Yinshuguan, . - 737 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI QIN|FO
[354976]  Show Record 

Zhongguo Lishi Wenxuan / Zhou Yutong. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 329 p.
Descritores: História | Documentação | China
Cota: C26-014|FO
[354825]  Show Record 

Zhongguo De Xiju / Pengfei. - Beijing : Zhongguo Qingnian Chubanshe, . - 348 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 792(091) CHI PEN|FO
[354835]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Gouchen / Jiang Xingyu. - Henan : Zhongzhou Chubanshe, . - 308 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI JIA|FO
[354839]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Deng Suining. - Hong Kong : Xianggang Yiwen Chubanshe, . - 136 p.
Descritores: História | China
Cota: 792(091) CHI DEN|FO
[354840]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Meng Yao. - Taibei : Wen Xing Shudian, . - 247 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MEN|FO
[354850]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Manhua / Wu Guoqin. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 320 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI WU|FO
[354845]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Gailun / Wu Mei. - Shanghai : Shanghai Dadong Shuju, . - 142 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI WU|FO
[355053]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Ma Wenqi, Xie Yongjun, Song Po. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 149 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[365022]  Show Record 

Zhongguo Gu Wu yu Min Wu Yanjiu / Yin Yazhao. - Taiwan : Guanya, . - 370 p.
Descritores: Dança | História | China
Cota: 793 CHI YIN|FO
[364880]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Xiao Shi / Xu Zhiheng. - Shanghai : Edições Comerciais, . - 191 p.
Descritores: História | Música | China
Cota: 78 CHI XU|FO