Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 53,001 | 159 ms
 Ir para 
 
< 350710105310541055105610571058105910601061 >
[364703]  Show Record 

Zhongguo Gudai Yinyue Shigao / Yang Yinliu. - Beijing : Edições de Música do Povo, . - 2 v.
Descritores: História | Música | China
Cota: 78(091) CHI YAN|FO
[364704]  Show Record 

Zhongguo Meishu Zhishi Dianshi Jiangzuo / Lang Shaojun. - Beijing : Edições da Rádio-Televisão da China, . - 148 p.
Descritores: História | Pintura | China
Cota: 75 CHI LAN|FO
[364790]  Show Record 

Zhongguo Banhua Shi Tulu / Zhou Wu. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Gravura | História | China
Cota: 76 CHI ZHO|FO
[365072]  Show Record 

Zhongguo Minzu Yinyue Xue Daolun / Xu Changhui. - Taiwan : Causa Cultural Enciclopédica, . - 159 p.
Descritores: Música | História | Taiwan
Cota: 78 TAIW XU|FO
[365099]  Show Record 

Zhongguo Luguan Shihua / Wang Renxing. - Beijing : Edições do Turismo da China, . - 147 p.
Descritores: Turismo | História | China
Cota: 910 CHI WAN|FO
[365219]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao, Hubei Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 2 v.
Descritores: História | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[364418]  Show Record 

Zhongguo De Zongzu Yu Xiju / Tianzhong Yicheng. - Shanghai : Edições de Livros Antigos de Shanghai, . - 437 p.
Descritores: História | Usos e costumes | China
Cota: 398.3 CHI TIA|FO
[364425]  Show Record 
Editora de Objectos Culturais
Zhongguo Lishi Niandai Jianbiao / Editora de Objectos Culturais. - Beijing : Editora de Objectos Culturais, . - 252 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI ZHO|FO
[364347]  Show Record 

Zhongguo Meixue Shi / Li Zehou, Liu Gangji. - Beijing : Edições de Ciências Sociais da China, . - 606 p.
Descritores: História | China
Cota: 7.01 CHI LI|FO
[364348]  Show Record 

Zhongguo Minjian Nianhua Shi Tulu / Wang Shucun. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Pintura | História | Gravura | China
Cota: 76 CHI WAN|FO
[364619]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Peng Song. - Beijing : Edições da Cultura e Arte, . - 157 p.
Descritores: Dança | História | China
Cota: 793 CHI PEN|FO
[364515]  Show Record 

Zhongguo Dianying Shihua / Gongsun Lu. - Hong Kong : Companhia de Livros Nantian, . - 244 p.
Descritores: Cinema | História | China
Cota: 791 CHI GON|FO
[360319]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Jianshi Cankao ziliao / Xu Zongcai. - [S.l.] : Instituto de Línguas de Beijing, . - 268 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82(091) CHI XU|FO
[360308]  Show Record 

Zhongguo Meishu Shi Gang / Li Yu. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 340 p.
Descritores: Artes | História | China
Cota: 7(091) CHI LI|FO
[360212]  Show Record 

Zhongguo Gudian Mingcheng Xunli / Zhoui Shachen. - Beijing : Editora Perspectiva da China, . - 194 p.
Descritores: História | Geografia | China
Cota: 910 CHI ZHO|FO
[360217]  Show Record 

Zhongguo Xiandai Wenxue Shi Jianbian / Tang Tao. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 584 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82(091) CHI TAN|FO
[360238]  Show Record 

Zhongguo Gudai Yinyue Jianshi / Liao Fushu. - Beijing : Edições da Música do Povo, . - 141 p.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI LIA|FO
[360486]  Show Record 

Zhongguo Qigai / Qu Yanbin. - Liaoning : Edições de Livros Antigos de Liaoning, . - 248 p.
Descritores: História | China
Cota: 908 CHI QU|FO
[360532]  Show Record 

Zhongguo Nianhua Shi / Bo Songnian. - Liaoning : Edições de Belas Artes de Liaoning, . - 232 p.
Descritores: Pintura | História | China
Cota: 75 CHI BO|FO
[360192]  Show Record 

Zhongguo Jiaoyujia Zhuanlue / Xu Zhonglin. - Yunnan : Edições do Povo de Yunnan, . - 363 p.
Descritores: Educação | História | Biografia | China
Cota: 37 CHI XU|FO
[360187]  Show Record 

Zhongguo Wenhua 46 Mi / Shi Xuanyuan. - Hong Kong : Edições Comerciais, . - 244 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI SHI|FO
[360179]  Show Record 

Zhongguo Banhua Shi / Wang Bomin. - Taipei : Livraria de Lanting, . - 210 p.
Descritores: Gravura | História | China
Cota: 76 CHI WAN|FO
[360164]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shihua / Chang Renxia. - Shanghai : Edições da Literatura e Artre de Shanghai, . - 115 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI CHA|FO
[360039]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi Erbai Sishi Ti / Zhu Qikai. - Shandong : Edições da Literatura e Arte de Shandong, . - 685 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82(091) CHI ZHU|FO
[360034]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Wang Kefen. - Beijing : Edições da Cultura e Arte, . - 203 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 793 CHI WAN|FO
[359649]  Show Record 

Zhongguo Gudai Hunyin Yu Jiating / Shi Fengyi. - Hubei : Povo de Hubei, . - 284 p.
Descritores: Casamento | Familia | História | Usos e costumes | China
Cota: 314.5 CHI SHI|FO
[359673]  Show Record 

Zhongguo Wudao Fazhanshi / Wang Kefen. - Shanghai : Edições do Povo de Shanghai, . - 358 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 793 CHI WAN|FO
[359679]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Wang Kefen, Su Zuqian. - Taipei : Wenjin, . - 397 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 793 CHI WAN|FO
[371986]  Show Record 

Zhongguo Jindai Jiaoyu Shi Ziliao / Shu Xincheng. - Beijing : Editora da Educação do Povo, . - 3 v.
Descritores: História | Ensino | China
Cota: 94 CHI SHU|FO
[372306]  Show Record 
Grupo de Compilação da História da Literatura da China do Instituto da Literatura da China da Academia de Ciências da China
Zhongguo Wenxue Shi / Grupo de Compilação da História da Literatura da China do Instituto da Literatura da China da Academia de Ciências da China. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 3 v.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[369832]  Show Record 
Zhongguo yinyue shi tujian. - Pequim : Editora de Música Popular, . - 186 p.
Descritores: História | Música | China
Cota: 78 CHI LIU|FO
[369872]  Show Record 
Zhongguo lishi. - Pequim : Pequim Editora de Ensino popular, . - v.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI ZHO|FO
[369791]  Show Record 

Zhongguo shu shi jian bian / Liu Guojun. - Pequim : Editora Literatura Bibliográfica, . - [3], 164 p.
Descritores: História | Livro | China
Cota: 94 CHI LIU|FO
[369741]  Show Record 
China. Conservatório Nacional Central de Música
Zhongguo yinyue shi cankao tupian / Conservatório Nacional Central de Música. - Shanghai : Editora Nova Música, . - 3 v.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78 CHI ZHO|FO
[370141]  Show Record 
Zhongguo Wenxue Shi. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 320-709 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[369651]  Show Record 

Zhongguo Zaji shi / Fu Qifeng, Fu Tenglong. - Shanghai : Editora do Povo de Shanghai, . - 340 p.. - Livros da história da cultura na China)
Descritores: História | China
Cota: 791 CHI FU|FO
[369696]  Show Record 

Zhongguo de zupu / Chen Jiexuan. - Taipei : Colecção do Conselho para os Assuntos Culturais, . - 64 p.
Descritores: História | China
Cota: 7 CHI CHE|FO
[369675]  Show Record 

Zhongguo wenhua zhimi / Shi Xuanyuan, Lin Yaochen, Xu Liyan. - Shanghai : Editora da Academia, . - v.
Descritores: Cultura | História | China
Cota: 94 CHI SH|FO
[369659]  Show Record 

Zhongguo difang zhi minsu ziliao huibian / Ding Shiliang, Zhao Fang. - Pequim : Editora de Literatura Bibliográfica, . - 2 v.. - Volume do sudeste)
Descritores: História | Usos e costumes | China
Cota: 94 CHI DIN|FO
[369664]  Show Record 
Zhongguo tianwen shihua. - Taipei : Editora Documental, . - [7, 7], 280 p.
Descritores: Astronomia | História | China
Cota: 527 CHI ZHO|FO
[369665]  Show Record 
Grupo de Compilação do Anuário da História da China
Zhongguo lishixue nianjian, 1979 / Grupo de Compilação do Anuário da História da China. - Pequim : Editora Grande Povo, . - [10], 544 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI ZHO|FO
[369672]  Show Record 

Zhongguo wenhua shi daolun / Qian Mu. - Shanghai : Publicações Triplas de Shanghai, . - [6], 181 p.
Descritores: Cultura | História | China
Cota: 94 CHI QIA|FO
[372399]  Show Record 

Zhongguo Xiaoshuo Shi / Guo Zhenyi. - Shanghai : Livraria de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI GUO|FO
[372374]  Show Record 

Zhongguo Shixue Rumen / Gu Jigang. - Beijing : Editora da Juventude da China, . - 190 p.
Descritores: História | Cultura | China
Cota: 94 CHI GU|FO
[372336]  Show Record 

Zhongguo Lishi Gangyao / Shang Yue. - Beijing : Edições do Povo da China, . - 423 p.
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI SHA|FO
[372612]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Shi Wenda / Cao Chuji. - Guangdong : Edições do Povo de Guangdong, . - 320 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI CAO|FO
[372888]  Show Record 

Zhongguo Gongchandang Lishi Jianghua / Xu Yuandong. - Beijing : Edições da Juventude da China, . - 408 p.
Descritores: História | Comunismo | China
Cota: 94 CHI XU|FO
[372792]  Show Record 

Zhongguo Meixue Shi Dagang / Ye Lang. - Shanghai : Edições do Povo de Shanghai, . - 663 p.
Descritores: História | Estética | China
Cota: 7 CHI YE|FO
[372799]  Show Record 

Zhongguo Jindai Zhexue Shi / Hou Wailu. - Beijing : Edições do Povo, . - 505 p.
Descritores: História | Filosofia | China
Cota: 14 CHI HOU|FO