Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 01 ms
[271229]  Show Record 

Geologie des Mollogebirges und Einiger Benachbarter Gebiete, Niederländisch Timor / Dietrich Tappenbeck. - Amsterdam : N. V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, . - 105 p. : il., 8 estampas ; 24 cm + 2 mapas dobrados. - Referências bibliográficas. - Academisch Proefschrift Ter verkrijging van den graad van <Doctor in de wis- en Natuurkunde> aan de <Universiteit van Amsterdam>, op gezag van den Rector-Magnificus Mr. P. A. J. Losecaat Vermeer, hoogleeraar in de <Faculteit der Economische Wetenschappen>, in het openbar te verdedigen in de Aula der Universiteit op Woensdag 10 Mei 1939, des Namiddags te 4 Uur
Descritores: Geologia regional | Formações geológicas | Petrografia | Tectónica | Timor Holandês | Tese
Cota: 18-228|LNEG
[271299]  Show Record 

Geological investigations in the Southwestern Moetis region, Netherlands Timor / Willem Paul De Roever. - Amsterdam : N. V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, . - xvi, 244 p. : il., 22 figuras e 16 estampas ; 24 cm. - Bibliografia. - Academisch Proefschrift Ter Verkrijging van den Graad van <Doctor in de Wis- en Natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam>, op gezag van de <Rector-Magnificus Dr. B. Brouwer. Hoogleeraar in de Faculteit der Geneeskunde>, in het Openbaar te Verdedigen in de aula der Universiteit op woensdag 20 november 1940, des namiddags te 3 uur
Descritores: Geologia regional | Formações geológicas | Petrografia | Petrologia | Tectónica | Timor Holandês
Cota: 18-685|LNEG
[271227]  Show Record 

Jungtertiäre und Quartäre Mollusken von Timor / E. J. Koperberg. - Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, . - 165 p. : il., 3 estampas ; 24 cm. - Bibliografia
Descritores: Fauna fóssil | Moluscos | Cenozóico | Quaternário | Timor Holandês
Cota: 16-28513|LNEG