Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 26 | 16 ms
[306152]  Show Record 

Better to die / Edward Bishop. - Londres : New English Library Limited, . - 143 p. : mapas ; 18 cm
Descritores: História | Fronteira | Nepal | India
Cota: S/cota|Margão Municipal Library
[226160]  Show Record 

Die geskiedenis van die vissery aan die kaap toto aan die middel van die agtiende leu / C. F. J. Muller
In: Archives year book for south african history. - Vol.51, Nº1 (1942), p. 1-100
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214195]  Show Record 

Die Militêre situasie aan die benedetugela op die voorand van die brites deurbraak by pietershoogte : 26 Februarie 1900 / Casparus Marius Bakkes. - Ilustrado. - Possui mapas e bibliografia. -
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 30, nº 1 (1967), p. 1-71
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[297179]  Show Record 

A better India, a better world / N. R. Narayana Murthy. - Allen Lane : Nova Delhi, . - XXVIII, 290 p. ; 24 cm
Descritores: Filantropia | Educação | Moralidade | India
Cota: S/cota|Research & Reference Library Goenkaranchem Daiz
[267146]  Show Record 

To live or to die? / Joe Ibekwe. - Ibadan : Spectrum Books, . - XVI, 213 p. ; 22 cm
Descritores: Condição feminina | Saúde genésica | Mutilação sexual | Prática cultural | Nigéria | África Ocidental
Cota: EA.AOC 1 IBE*To|ISCTE
[221145]  Show Record 

Die weg na die See of die Oskus in die Boere-Beleid voor 1877 met besondere veruysing na die vrhouding tot die Portugal / Daniel Wilhelmus Kruger
In: Archives Year Book for South África History. - Vol. 1, nº 1 (1938), p. 31-232
Descritores: África | Literatura
Cota: PP364|AHM
[40882]  Show Record 

Die MecresSküsta als Wirtschafts-und Entwirchlungsfak mit einem verwis auf die Brasil und die AngolaKüste / Josef Matznetter. - Wien : Iteil, . - Sonderbruck aus "Wiener" geographishe Schripter, nº 43-45, p. 241-267
In: Garcia de Orta: Vol, nº (19), p.
Descritores: Angola | Brasil | Economia | Geografia
Cota: 19-E-25|Soc. Geog. Lx.
[214188]  Show Record 

Willem Hendrik Jacobsz se rol in die onathanklikheid-en eenheidstrewe van die voortrekkersop die hoëveld : 1847-1852 / G. D. J. Du Venage. - Possui bibliografia
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 19, nº 1 (1956), p. 159-264
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[217148]  Show Record 

Die Nederlandse Kommissarise en die 18 de eense samelewing aan die Kaap / Anna J. Boeseken. - Tem ilustraçoês
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 7 (1944), p. 1-253
Descritores: África Meridional | Literatura
Cota: PP364|AHM
[221136]  Show Record 

Die kommandant-generaal in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek / Jacobus Johannes Van Heerden. - Voorgel ter vervulling van in gedeelle van die vereites vir die graad doktor in die filosofie, in die fakulteit van lettere en wysbegeerte aan die universiteit van Pretoria
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 27, nº 2 (1964), p. 1-198
Descritores: África do Sul | História | Questões políticas
Cota: PP364|AHM
[221140]  Show Record 

Die ekonomiese herstel van die Afrikaner in die Oranjerivier 1902-1907 / A. P. J. Van Rensburg. - Akademiese proefsvrig vervulling van die graad D. Phil. in die Fakuteit die Lettere en wysbegeert aan die Unversiteit van die Orange-vrystaat
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 30, nº 2 (1967), p. 134-341
Descritores: Àfrica do sul | Economia
Cota: PP364|AHM
[221146]  Show Record 

Die geskiedenis van die Lutherse Kerk aan die Kaap / J. Hoge. - Tem ilustraçoês
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 1, nº 2 (1938), p. 1-244
Descritores: África | Literatura
Cota: PP364|AHM
[226716]  Show Record 

Die betrekkinge tussen die Zuid-Afri-kaanse Republiek en duitsland tot na die jameson : inval 1852-1869 / H. E. Werner Bacheberg
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 12, nº 1 (1949), p. 1-302
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[228735]  Show Record 

Die rol van João Albasini in die geskiedenis van die Transvaal / J. B. de Vaal. - Ilustrado
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 11, nº 1 (1953), p. 1-154
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[228738]  Show Record 

Die geskiedenis van die beesteelt in suds-África tydem die duitse tydpert : 1884-1915 / E. L. P. Stals
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 26 (1962), p. 75-162
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[228741]  Show Record 

Die veldkornet en sy aandeel in die upsou van die Suid-África, anse upubliek tot 1810 / Floris Alsertus van Jaarsveld
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Nº 2 (1950), p. 187-354
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[228747]  Show Record 

Die verhouding tussen en staat in die republik van die orange-urgstaat : 1854-1902 / J. D. Kuiel
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 11, nº 1 (1953), p. 155-268
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[229547]  Show Record 

Die twee-eenheidsbeginsel in die sosiale en politieke samelewing van die zulu / J. F. Holleman
In: Bantu Studies. - Vol. Deel XIV, nº 1 (1940), p. 31-76
Descritores: Grupo étnico | Zulu | Política social
Cota: PP462|AHM
[229909]  Show Record 

Die sendeling Alexander merenky in die geskiedenis van die suid-afrikaane republiek 1859)-1882 / T. S. Van Roogen. - Possui ilustrações
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 70 nº 2 (1954), 99-184
Descritores: África do Sul | História Antiga | Política
Cota: PP364|AHM
[66964]  Show Record 
Towards a better regional approach to development in West Africa. - Paris : OCDE, . - 146 p. : il.
Descritores: África | Desenvolvimento económico | Globalização da economia | Economia | OCDE
Cota: 339 OCDE|IPAD
[199943]  Show Record 

From equal to better : investing the chief among the northern Yaka of Zaire / René Devish. - Possui bibliografia
In: África. Journal of the International Institute. - vol. 58, nº 3 (1988), p. 261-290
Descritores: África | Zaire | Identidade cultural | Personalização do poder
Cota: PP447|AHM
[256543]  Show Record 
Towards a better regional approach to development in west Africa : conclusions of the special event of Sahel and West Africa Club, Accra (Ghana) / ed. John Igue and Sunbilt Schumacher. - Paris : OECD, . - 148 p.
Descritores: Desenvolvimento económico | Desenvolvimento regional | Integração regional | Africa
Cota: EA.ASS 1 Big|ISCTE
[346056]  Show Record 
Macau. News Room
Mainland entities set up in Macao business suport centre to better promote two-way investment / News Room. - Edição bilingue. - Revista em inglês e chinês
In: Macao Image . - Nº 53 (January 2011), p. 66-68
Descritores: Development potential | Macau | Portugal
Cota: DI-3328|FCM
[361878]  Show Record 
OECD
Better policies to support eco-innovation / OECD. - Paris : OECD, . - 300 p.
Descritores: Ecologia | Inovação tecnológica | Competividade | Cooperação internacional | Países OCDE | Europa | China
Cota: E.171 OCDE*Bet|ISCTE
[400336]  Show Record 

It's better to be happy / Paulo Mendes Campos. - Círculo de poesia. 33)
In: Antologia da nova poesia brasileira / comp. Fernando Ferreira de Loanda. - Lisboa : Livraria Morais Editora, 1967. - p. 94
Descritores: Brasil | Literatura
Cota: 5-47-27-40|BGUC
[425469]  Show Record 
OCDE
Better policies to support eco-innovation / OECD. - Paris : OECD, . - 300 p.. - OECD studies environmental innovation)
Descritores: Economia da inovação | Ecologia | Inovação tecnológica | Competitividade | Sustentabilidade ambiental | Cooperação internacional | Países OCDE | Europa | China
Cota: E.171 OCDE*Bet|ISCTE