Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 05 | 61 ms
[217153]  Show Record 

Die boer in Suid wes-Afrika / Georg Paul Johannes. - Possui mapas e bibliografia
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 11, nº 2 (1948), p. 1-166
Descritores: áfrica Meridional | Literatura
Cota: PP364|AHM
[229910]  Show Record 

Die geskiedenis wingeredkulteur in suid-afrika tydem die erste eeu 1652-1752 / J. I. Jame Van Remburg. - Possui ilustrações
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 70 nº 2 (1954), p. 1-96
Descritores: África do Sul | História Antiga | Política
Cota: PP364|AHM
[221136]  Show Record 

Die kommandant-generaal in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek / Jacobus Johannes Van Heerden. - Voorgel ter vervulling van in gedeelle van die vereites vir die graad doktor in die filosofie, in die fakulteit van lettere en wysbegeerte aan die universiteit van Pretoria
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 27, nº 2 (1964), p. 1-198
Descritores: África do Sul | História | Questões políticas
Cota: PP364|AHM
[228741]  Show Record 

Die veldkornet en sy aandeel in die upsou van die Suid-África, anse upubliek tot 1810 / Floris Alsertus van Jaarsveld
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Nº 2 (1950), p. 187-354
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[229909]  Show Record 

Die sendeling Alexander merenky in die geskiedenis van die suid-afrikaane republiek 1859)-1882 / T. S. Van Roogen. - Possui ilustrações
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 70 nº 2 (1954), 99-184
Descritores: África do Sul | História Antiga | Política
Cota: PP364|AHM

photoshop web site kur seo photoshop indir