Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 05 | 03 ms
[355219]  Show Record 
Fensui Mei Shu de yige Da Yinmou. - Hong Kong : Xiang Gang Sanlian Shudian, . - 31 p.
Descritores: História | Relações internacionais | Cultura | China
Cota: 327 CHI FEN|FO
[370026]  Show Record 

Mei Shu / Wang Chaowen. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 48 p.
Descritores: Pintura | Belas Artes | China
Cota: 75 CHI WU|FO
[341070]  Show Record 

Mei Lanfang Biaoyan Yishu Tuying = Fotografias de arte de Mei Lanfang / prefácio de Liu Zhanwen. - Beijing : Edições Línguas Estrangeiras, . - 148 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 792 CHI MEI|FO
[357016]  Show Record 

Mei Lanfang You Mei Ji / Qi Rushan. - Beiping : Beiping Shangwu Yinshu Guan, . - 238 p.
Descritores: Ópera | Viagem | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357217]  Show Record 

Mei Lanfang You Mei Ji / Qi Rushan. - Beiping : Beiping Shangwu Yinshu Guan, . - 238 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO