Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 12 | 01 ms
[370025]  Show Record 

Mei Yuan / Wang Qi. - Shen Yang : Instituto de Belas Artes de Lu Xun, . - 64 p.
Descritores: Belas Artes | Pintura | China
Cota: 75 CHI WAN|FO
[303055]  Show Record 

Yuan Mei's (1716-1798) narrative verse / Lin Tsung-Cheng
Descritores: China | Literatura
Cota: PP311/MS|FO
[341070]  Show Record 

Mei Lanfang Biaoyan Yishu Tuying = Fotografias de arte de Mei Lanfang / prefácio de Liu Zhanwen. - Beijing : Edições Línguas Estrangeiras, . - 148 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 792 CHI MEI|FO
[357016]  Show Record 

Mei Lanfang You Mei Ji / Qi Rushan. - Beiping : Beiping Shangwu Yinshu Guan, . - 238 p.
Descritores: Ópera | Viagem | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357217]  Show Record 

Mei Lanfang You Mei Ji / Qi Rushan. - Beiping : Beiping Shangwu Yinshu Guan, . - 238 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[128452]  Show Record 
O "yuan-prata" substitue o "yuan-ouro"
In: Boletim semanal : Banco Nacional Ultramarino. - Nº 34 (4 de Agosto 1949), p. 9
Descritores: Moeda | China
Cota: PP-1|BNU
Disponível em formato digitalDisponível em formato digital
[340969]  Show Record 

Yuan shi = História de Yuan / Song Lian. - Beijing : Editora China, . - 15 v.. - História das dinastias. 23)
Descritores: Pintura | China
Cota: 94 CHI (Yuan)|FO
[356984]  Show Record 

Quan Yuan qu, (Juan Yi zhi Yuan Qi) / Lu Qian. - Jinling : [s.n.], . - 110 p.
Descritores: Literatura | Poesia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[365094]  Show Record 

Yuan Ming Yuan / Wang Wei. - Norte : Editora de Beijing, . - 73 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 910 CHI WAN|FO
[374894]  Show Record 

Yuan Ming Yuan Zhi Liao / Liu Dunzhen. - [S.l. : s.n., . - 8 v.
Descritores: Arquitectura | História | China
Cota: 94 CHI LIU|FO
[375225]  Show Record 
Sociedade de Yuan Ming Yuan da China
Yuan Ming Yuan / Sociedade de Yuan Ming Yuan da China. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil da China, . - 231 p.
Descritores: Arquitectura | China
Cota: 72 CHI YUA|FO
[375228]  Show Record 
Sociedade de Yuan Ming Yuan
Yuan Ming Yuan Sishi Jing Tu Yong / Sociedade de Yuan Ming Yuan. - Beijing : Edições da Indústria da Construção Civil da China, . - 85 p.
Descritores: Jardim | Arquitectura | Pintura | Cidade
Cota: 72 CHI YUA|FO