Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 46 ms
[341020]  Show Record 
Nanyang Han Huaxiang Huicun = Han Period stone reliefs in Nanyang / comp. Sun Wenqing. - Yangzhou : [s.n.], . - 2 v.
Descritores: Escultura | China
Cota: 76 CHI HAN|FO
[369827]  Show Record 

Nanyang han huaxiang shi / Wang Rulin, Li Chenguang. - Henan : Editora de Belas-artes de Henan, . - 216 p.
Descritores: Gravura | Escultura | China
Cota: 76 CHI WAN|FO