Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 06 | 13 ms
[369827]  Show Record 

Nanyang han huaxiang shi / Wang Rulin, Li Chenguang. - Henan : Editora de Belas-artes de Henan, . - 216 p.
Descritores: Gravura | Escultura | China
Cota: 76 CHI WAN|FO
[341020]  Show Record 
Nanyang Han Huaxiang Huicun = Han Period stone reliefs in Nanyang / comp. Sun Wenqing. - Yangzhou : [s.n.], . - 2 v.
Descritores: Escultura | China
Cota: 76 CHI HAN|FO
[366996]  Show Record 
Museu de Xuzhou
Xuzhou Han Huaxiang Shi / Museu de Xuzhou. - Jiangsu : Edições de Belas Artes de Jiansu, . - 270 p.
Descritores: Pintura | Escultura | China
Cota: 76 CHI XUZ|FO
[366850]  Show Record 

Zhongguo Mishu Quanji, Huihua Bian 18 Huaxiang Shi Huaxiang Zhuan / Chang Renxia. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 198, 89 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 745 CHI CHA|FO
[372871]  Show Record 

Han Wei Liu Chao Shi Yi Shi / Wang Jingni. - Heilongjiang : Edições do Povo de Heilongjiang, . - 255 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI WAN|FO
[340968]  Show Record 
Museu de Pintura da Dinastia Han de Nanyang
Nanyang Handai Huaxiang Shike (Xubian) = Esculturas em pedra de figuras humanas e de animais da Dinastia Han, em Nanyang / Museu de Pintura da Dinastia Han de Nanyang. - Shanghai : Belas Artes do Povo de Shanghai, . - [64 p.]
Descritores: Gravuras | Pinturas | Escultura em Pedra | Dinastia Han | Museu de Nanyuang | China
Cota: 73 CHI NAN|FO

123movies