Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 46 ms
[341068]  Show Record 

Yang Liu Qing Banhua = As gravuras de Yang Liu Qing / ed. Pan Yuanshi, Wang Lixia. - Taibei : Editora Leão, . - 158 p.
Descritores: Gravura | China
Cota: 76 CHI PAN|FO
[341054]  Show Record 

Zhongguo Yang Liu Qing Muban Nianhua Ji = As gravuras em Madeira de Ano Novo de Yang Liu Qing / Li Zhiqiang, Wang Shucun. - Tianjin : Sociedade de Pinturas de Yang Liu Qing de Tianjin, . - 163, [72] p.
Descritores: Xilogravura | China
Cota: 761 CHI LI|FO
[365064]  Show Record 

Liu Yan, Yang Yan / Ruo Si. - Beijing : Edições da China, . - 69 p.
Descritores: Biografia | China
Cota: 929 CHI LIU|FO

123movies