Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 09 | 07 ms
[372424]  Show Record 

Ying Han Meishu Cidian / Zhong Zhaoheng. - Shanghai : Shanghai Foreign Language Education Press, . - 435 p.
Descritores: Belas artes | Dicionário | China
Cota: REF 030(Eng-CHI) DIC|FO
[364657]  Show Record 

Xiuzhen Ying Han Cidian / Zheng Yili. - Beijing : Edições Comerciais, . - 409 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 030 CHI ZHE|FO
[364658]  Show Record 

Han Ying Changyong Yixue Cidian / Zou Yichang. - Shanghai : Edições da Ciência e Tecnologia de Shanghai, . - 471 p.
Descritores: Medicina | Dicionário | China
Cota: 030 CHI ZOU|FO
[372438]  Show Record 
Ying Han Shuangjie Jishu Cidian. - Beijing : Companhia de Tradução Estrangeira da China e Bell & Hyman Limited, . - 239 p.
Descritores: Dicionário | Tecnologia
Cota: REF 030(ENG-CHI) DIC|FO
[372673]  Show Record 

Xaoxiao Han Ying Cidian / Yan Ying. - Beijing : Editora de Ensino e Estudo de Língua Estrangeira, . - 841 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 030 CHI YAN|FO
[372676]  Show Record 

Ying Han Wei Jisuanji Cidian / Huang Qin. - Changsha : Editora de Ciência e Tecnologia de Hunan, . - 489 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 030 CHI HUA|FO
[372724]  Show Record 

Han Ying Cidian / Wu Jingrong. - Beijing : Edições Comerciais, . - 976 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 030 CHI WU|FO
[372688]  Show Record 

Ying Hua Da Cidian / Zheng Yili. - Beijing : Editora da Época, . - 1542 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 030 CHI ZHE|FO
[372731]  Show Record 

Ying Hua Da Cidian / Zhjeng Yili. - Beijing : Edições Comerciais, . - 1613 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 030 CHI ZHE|FO