Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 24 | 12 ms
[374894]  Show Record 

Yuan Ming Yuan Zhi Liao / Liu Dunzhen. - [S.l. : s.n., . - 8 v.
Descritores: Arquitectura | História | China
Cota: 94 CHI LIU|FO
[356984]  Show Record 

Quan Yuan qu, (Juan Yi zhi Yuan Qi) / Lu Qian. - Jinling : [s.n.], . - 110 p.
Descritores: Literatura | Poesia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[365094]  Show Record 

Yuan Ming Yuan / Wang Wei. - Norte : Editora de Beijing, . - 73 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 910 CHI WAN|FO
[375225]  Show Record 
Sociedade de Yuan Ming Yuan da China
Yuan Ming Yuan / Sociedade de Yuan Ming Yuan da China. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil da China, . - 231 p.
Descritores: Arquitectura | China
Cota: 72 CHI YUA|FO
[375228]  Show Record 
Sociedade de Yuan Ming Yuan
Yuan Ming Yuan Sishi Jing Tu Yong / Sociedade de Yuan Ming Yuan. - Beijing : Edições da Indústria da Construção Civil da China, . - 85 p.
Descritores: Jardim | Arquitectura | Pintura | Cidade
Cota: 72 CHI YUA|FO
[416240]  Show Record 

Das Tuscheset Yu zhi ming yuan tu mo des Museums fr Angewandte Kunst Frankfurt : "Original" und "Kopie" im Kontext des chinesischen Tuschekunsthandwerks / Anna Hagdorn
In: Monumenta Serica. - Nº 60 (2012), p. 71-149
Descritores: Artes | China
Cota: PP311/MS|FO
[426367]  Show Record 

Das Tuscheset Yu zhi ming yuan tu mo des Museums fr Angewandte Kunst Frankfurt : "Original" und "Kopie" im Kontext des chinesischen Tuschekunsthandwerks / Anna Hagdorn
In: Monumenta Serica. - Nº 60 (2012), p. 71-149
Descritores: Artes | China
Cota: PP311/MS|FO
[128452]  Show Record 
O "yuan-prata" substitue o "yuan-ouro"
In: Boletim semanal : Banco Nacional Ultramarino. - Nº 34 (4 de Agosto 1949), p. 9
Descritores: Moeda | China
Cota: PP-1|BNU
Disponível em formato digitalDisponível em formato digital
[340969]  Show Record 

Yuan shi = História de Yuan / Song Lian. - Beijing : Editora China, . - 15 v.. - História das dinastias. 23)
Descritores: Pintura | China
Cota: 94 CHI (Yuan)|FO
[356961]  Show Record 

Yuan Zaju Suo Fanying Zhi Yuandai Shehui / Yan Tianyou. - Taipei : Huazheng Shuju, . - 386 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[374897]  Show Record 

Yuan Zhi / Ji Cheng. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil, . - 262 p.
Descritores: Arquitectura | Jardim | China
Cota: 72 CHI JI|FO
[356737]  Show Record 

Liao Yuan / Tang Liang. - Henan : Henan Renmin Chubanshe, . - 276 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[303774]  Show Record 

Imperial export porcelain from late Yuan to early Ming / Liu Xinyuan ; trad. Jacqueline Ding
Descritores: Porcelana | Produção | Exportação
Cota: PP088/OA|FO
[303788]  Show Record 

Imperial export porcelain from late Yuan to early Ming / Liu Xinyuan
Descritores: Porcelana | Exportação | China
Cota: PP088/OA|FO
[354651]  Show Record 

Yuan Ming Qing Xiqu Xuan / Wei Fu. - Changchun : Jilin Renmin Chubanshe, . - 414 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI WEI|FO
[356731]  Show Record 

Yuan Ming Za Ju / Gu Xueji. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 171 p.
Descritores: Teatro | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356996]  Show Record 

Yuan Ming Xiqu Zhong De Monggu Yu / Fang Linggui. - Shanghai : Hanyu Da Cidian Chubanshe, . - 417 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357003]  Show Record 

Yuan Ming Nanxi Kaolue / Zhao Jingshen. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 206 p.
Descritores: História | Ópera | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357006]  Show Record 

Yuan Ming Bei Zaju Zongmu Kaolue / Zhao Jingshen. - Zhengzhou : Zhongzhou Chubanshe, . - 647 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357331]  Show Record 

Yuan Ming Weiren Zhuanji / Tan Huisheng. - Gaoxiong : Baicheng Shudian, . - 361 p.
Descritores: História | Biografia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[366847]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Diaosu Bian, 6, Yuan, Ming Qing Diaosu / Yang Boda. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 190, 62 p.
Descritores: Escultura | China
Cota: 745 CHI YAN|FO
[369974]  Show Record 
Chinese University of Hong Kong. Jiangxi Provincial Museum and the Art Museum
Yuan and Ming Blue and White Ware from Jiangxi / Chinese University of Hong Kong, Jiangxi Provincial Museum and the Art Museum. - Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong, . - 238 p.
Descritores: Cerâmica | China
Cota: CHI 738 CUHK|FO
[372433]  Show Record 

Yuan Ming Qing Shi Yibai Shou / Chen Youqin. - Shanghai : Editora de Livros Antigos de Shanghai, . - 168 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI CHE|FO
[375554]  Show Record 

Classical Chinese drama (Yuan zaju) in the light of Gen kan zatsugeki no kenkyu (studies on the Yuan Zaju plays printed in the Yuan) : some notes on the present-day state of research / Viatcheslav Vetrov
In: Monumenta Serica. - V. 59 (2011), pp. 503-525
Descritores: Cultura | China
Cota: PP311/MS|FO