Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 185 | 16 ms
 Ir para 
 
1234 >
[365094]  Show Record 

Yuan Ming Yuan / Wang Wei. - Norte : Editora de Beijing, . - 73 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 910 CHI WAN|FO
[374894]  Show Record 

Yuan Ming Yuan Zhi Liao / Liu Dunzhen. - [S.l. : s.n., . - 8 v.
Descritores: Arquitectura | História | China
Cota: 94 CHI LIU|FO
[375225]  Show Record 
Sociedade de Yuan Ming Yuan da China
Yuan Ming Yuan / Sociedade de Yuan Ming Yuan da China. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil da China, . - 231 p.
Descritores: Arquitectura | China
Cota: 72 CHI YUA|FO
[375228]  Show Record 
Sociedade de Yuan Ming Yuan
Yuan Ming Yuan Sishi Jing Tu Yong / Sociedade de Yuan Ming Yuan. - Beijing : Edições da Indústria da Construção Civil da China, . - 85 p.
Descritores: Jardim | Arquitectura | Pintura | Cidade
Cota: 72 CHI YUA|FO
[128452]  Show Record 
O "yuan-prata" substitue o "yuan-ouro"
In: Boletim semanal : Banco Nacional Ultramarino. - Nº 34 (4 de Agosto 1949), p. 9
Descritores: Moeda | China
Cota: PP-1|BNU
Disponível em formato digitalDisponível em formato digital
[340969]  Show Record 

Yuan shi = História de Yuan / Song Lian. - Beijing : Editora China, . - 15 v.. - História das dinastias. 23)
Descritores: Pintura | China
Cota: 94 CHI (Yuan)|FO
[356984]  Show Record 

Quan Yuan qu, (Juan Yi zhi Yuan Qi) / Lu Qian. - Jinling : [s.n.], . - 110 p.
Descritores: Literatura | Poesia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[303774]  Show Record 

Imperial export porcelain from late Yuan to early Ming / Liu Xinyuan ; trad. Jacqueline Ding
Descritores: Porcelana | Produção | Exportação
Cota: PP088/OA|FO
[303788]  Show Record 

Imperial export porcelain from late Yuan to early Ming / Liu Xinyuan
Descritores: Porcelana | Exportação | China
Cota: PP088/OA|FO
[354651]  Show Record 

Yuan Ming Qing Xiqu Xuan / Wei Fu. - Changchun : Jilin Renmin Chubanshe, . - 414 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI WEI|FO
[356731]  Show Record 

Yuan Ming Za Ju / Gu Xueji. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 171 p.
Descritores: Teatro | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356996]  Show Record 

Yuan Ming Xiqu Zhong De Monggu Yu / Fang Linggui. - Shanghai : Hanyu Da Cidian Chubanshe, . - 417 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357003]  Show Record 

Yuan Ming Nanxi Kaolue / Zhao Jingshen. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 206 p.
Descritores: História | Ópera | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357006]  Show Record 

Yuan Ming Bei Zaju Zongmu Kaolue / Zhao Jingshen. - Zhengzhou : Zhongzhou Chubanshe, . - 647 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357331]  Show Record 

Yuan Ming Weiren Zhuanji / Tan Huisheng. - Gaoxiong : Baicheng Shudian, . - 361 p.
Descritores: História | Biografia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[366847]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Diaosu Bian, 6, Yuan, Ming Qing Diaosu / Yang Boda. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 190, 62 p.
Descritores: Escultura | China
Cota: 745 CHI YAN|FO
[369974]  Show Record 
Chinese University of Hong Kong. Jiangxi Provincial Museum and the Art Museum
Yuan and Ming Blue and White Ware from Jiangxi / Chinese University of Hong Kong, Jiangxi Provincial Museum and the Art Museum. - Hong Kong : The Chinese University of Hong Kong, . - 238 p.
Descritores: Cerâmica | China
Cota: CHI 738 CUHK|FO
[372433]  Show Record 

Yuan Ming Qing Shi Yibai Shou / Chen Youqin. - Shanghai : Editora de Livros Antigos de Shanghai, . - 168 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI CHE|FO
[416240]  Show Record 

Das Tuscheset Yu zhi ming yuan tu mo des Museums fr Angewandte Kunst Frankfurt : "Original" und "Kopie" im Kontext des chinesischen Tuschekunsthandwerks / Anna Hagdorn
In: Monumenta Serica. - Nº 60 (2012), p. 71-149
Descritores: Artes | China
Cota: PP311/MS|FO
[426367]  Show Record 

Das Tuscheset Yu zhi ming yuan tu mo des Museums fr Angewandte Kunst Frankfurt : "Original" und "Kopie" im Kontext des chinesischen Tuschekunsthandwerks / Anna Hagdorn
In: Monumenta Serica. - Nº 60 (2012), p. 71-149
Descritores: Artes | China
Cota: PP311/MS|FO
[375554]  Show Record 

Classical Chinese drama (Yuan zaju) in the light of Gen kan zatsugeki no kenkyu (studies on the Yuan Zaju plays printed in the Yuan) : some notes on the present-day state of research / Viatcheslav Vetrov
In: Monumenta Serica. - V. 59 (2011), pp. 503-525
Descritores: Cultura | China
Cota: PP311/MS|FO
[282552]  Show Record 

Financial and material aspects of Tibetan Art under the Yuan Dynasty / Anning Jing
Descritores: Tibete | China | Artes | Aspectos financeiros | Economia
CDU: PP037/AA
Cota: PP037/AA|FO
[283082]  Show Record 

Yuan ceramics : the arts under the Mongols / Hajni Elias
Descritores: China | Arte dos Mongoles | Cerâmica de Yuan | Cerâmica Celadon | Cerâmica Azul e Branca
CDU: PP015/AA
Cota: PP015/AA|FO
[303034]  Show Record 

Appraising art in the early Yuan Dinasty : a study of descriptive criteria and their literary context in Tang Hou's (1250s-1310s) Huajian (examination of painting) / Diana Yeongchau Chou
Descritores: China | História | Artes
Cota: PP311/MS|FO
[303055]  Show Record 

Yuan Mei's (1716-1798) narrative verse / Lin Tsung-Cheng
Descritores: China | Literatura
Cota: PP311/MS|FO
[312136]  Show Record 

The civil-recruitment chapter in the Yuan history / Yuan-Chu Lam
Descritores: História | China
Cota: PP311/MS|FO
[312137]  Show Record 

The element of play in the textual structure of yuan drama : creating artistic meaning through literary allusions and quotations / Viatcheslav Vetrov
Descritores: Literatura | China
Cota: PP311/MS|FO
[325080]  Show Record 

Yuan Quanyou (1920-2003) / Nancy Berliner
Descritores: Biografia | China
CDU: PP019/O
Cota: PP019/O|FO
[327091]  Show Record 

Dois poemas de "Yuanqu" da dinastia yuan / Lo Hong Lit. - Revista da Associação de Ciências sociais de Macau : ACSM. - Journal of the Macau Society of Social Sciences : MSSS. - Edição bilingue
In: Hou Keng. - Ano 1, nº 1 (Setembro 1986), p. 116-118
Descritores: Ciências sociais | Macau
Cota: CS-2569|FCM
[327484]  Show Record 

A sketch of China's political and economic history from tang to yuan / Roderich Ptak. - Lisboa : Centro Cientifico e Cultural de Macau, . - 79 p. : il. ; 19 cm
Descritores: História | Política | Economia | China
Cota: H-3290|FCM
[329283]  Show Record 

On yuan chwang's : travels in India 629-645 A.D. / Thomas Watters ; ed. T.W. Rhys Davids, S.W. Bushell. - Nova Delhi : Asian Educational Services, . - 2 v. : il. pb, mapa ; 23 cm
Descritores: Viagem | Índia | História | Literatura | Budismo
Cota: S/cota|Directorate of Archives and Archaelogy
[338364]  Show Record 

The civil-recruitment chapter in the yuan history / Yuan-Chu Lam
In: Monumenta Serica. - V. 56 (2008), pp. 293-372
Descritores: História | China
Cota: PP311/MS|FO
[338365]  Show Record 

The element of play in the textual structure of Yuan Drama : creating artistic meaning trough literary allusions and quotations / Viatcheslav Vetrov
In: Monumenta Serica. - V. 56 (2008), pp. 373-393
Descritores: Literatura | China
Cota: PP311/MS|FO
[338704]  Show Record 

Diasporic identities in the historical development of the maritime muslim communities of Song-Yuan China / John Chaffee
In: Journal of the economic and social history of the Orient. - V. 49, part 4 (2006), pp. 395-420
Descritores: China | Comércio
Cota: PP002/JE|FO
[341832]  Show Record 

Antologia da poesia chinesa de Qu Yuan até aos nossos dias / Li Ching. - Edição do Instituto Cultural de Macau. - Existe versão em Chinês e em Inglês. - A arte poética da China : tradutores lusíadas de poemas chineses : Macau na poesia
In: Revista de cultura. - Nº 25, II série (Outubro/Dezembro 1995), p. 67-151
Descritores: Ciências sociais | Macau
Cota: CS-2204|FCM
[342030]  Show Record 

Yuanming Yuan, le jardin de la clart‚ parfaite / Che Bing Chiu ; assist. de Gilles Baud Berthier. - Paris : Les Editions de l'Imprimeur, . - 349 p.
Descritores: Jardim
Cota: 712(510)/CHE|FO
[353306]  Show Record 

Yuan Quanyou (1920-2003) / Nancy Berliner
Descritores: Biografia | China
CDU: PP019/O
Cota: PP019/O|FO
[354769]  Show Record 
Cai Mao Yuan. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 208 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI DON|FO
[354775]  Show Record 

Zeng Guang Gui Yuan Jing / Zhi Da. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI ZHI|FO
[354776]  Show Record 
San Feng Yuan. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 234 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI SAN|FO
[354782]  Show Record 
Si Yuan Ji. - Beijing : Shanghai Guji Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI SI|FO
[354826]  Show Record 

Gudai Xiju Shang Jie Cidian (Yuan Qu Juan) / Wang Zhiwu. - Xi'an : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 887 p.
Descritores: Dicionário | História | Artes do espectáculo | China
Cota: 792(038) CHI WAN|FO
[354981]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce Yi) / Yuan Zhi'an. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI YUA|FO
[354982]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce Er) / Xu Fuzuo. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI XU|FO
[354983]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce San) / Huang Zhou Xing, Li Liweng. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HUA|FO
[354984]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce Si) / Mao Xianshu. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI MAO|FO
[354985]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce Wu) / Li Diaoyuan. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI LI|FO
[354986]  Show Record 

Xin Qu Yuan / Chen Dong. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História
Cota: 782(091) CHI CHE|FO
[354987]  Show Record 

Xin Qu Yuan (Ce Qi) / Xu Ke. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 12 v.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI XU|FO