Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 14 ms
[372775]  Show Record 

Zhongguo Gudai Meixue Yishu Lunwen Ji / Jiang Kongyang. - Shanghai : Edições de Livros Antigos de Shanghai, . - 388 p.
Descritores: Estética | Artes | China
Cota: 7 CHI JIA|FO
[364695]  Show Record 
Sociedade de Estudo de Tambores de Broanze Antigos
Gudai Tonggu Xueshu Taolunhui Lunwen Ji / Sociedade de Estudo de Tambores de Broanze Antigos. - Beijing : Edições de Objectos Culturais, . - 218 p.
Descritores: Arqueologia | China
Cota: 902 CHI GUS|FO
[372756]  Show Record 

Zhongguo Gudai Meixue Shi Yanjiu / Zhang Bennan. - Shanghai : Universidade de Shanghai, . - 403 p.
Descritores: Estética | História | China
Cota: 7 CH ZHA|FO