Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 10 | 13 ms
[357373]  Show Record 

Zhongguo Gudai Shuji Shi Hua / Liu Guojun. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 144 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[370130]  Show Record 

Zhongguo Gudai Muke Hua Xuanji / Zheng Zhjenduo. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 10 v.
Descritores: Gravura | Pintura | China
Cota: 76 CHI ZHE|FO
[356758]  Show Record 

Zhongguo Gudai Fushi Shi / Zhou Xibao. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 542 p.
Descritores: Vestuário | Usos e costumes | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356841]  Show Record 

Zhongguo Gudai Xiju Shi / Tang Wenbiao. - Taibei : Lianjing Chubanshiye Gongsi, . - 278 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357355]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Jian Shi / Xu Zongcai. - Beijing : Beijing Yuyan Xueyan, . - 218 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[372612]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Shi Wenda / Cao Chuji. - Guangdong : Edições do Povo de Guangdong, . - 320 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI CAO|FO
[372621]  Show Record 

Zhongguo Gudai Huihua Lilun Fazhan Shi / Ge Lu. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 193 p.
Descritores: História | Pintura | China
Cota: 75 CHI GE|FO
[372756]  Show Record 

Zhongguo Gudai Meixue Shi Yanjiu / Zhang Bennan. - Shanghai : Universidade de Shanghai, . - 403 p.
Descritores: Estética | História | China
Cota: 7 CH ZHA|FO
[375231]  Show Record 

Zhongguo Gudai Jianzhu Shi / Liu Dunzhen. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil da China, . - 418 p.
Descritores: História | Arquitectura | China
Cota: 72 CHJI LIU|FO
[364905]  Show Record 
Museu da Revolução da China
Zhongguo Geming Bowuguan Geming Shi Hua Xuanji / Museu da Revolução da China. - Beijing : Edições de Objectos Culturais, . - 10 fotos
Descritores: Pintura | China
Cota: 75 CHI ZHO|FO