Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 112 | 16 ms
 Ir para 
 
123 >
[355144]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / Liu Cunren. - Taibei : Zhuangyan Chubanshe, . - 332 p.
Descritores: História | Taiwan
Cota: 82(091) CHI LIU|FO
[357301]  Show Record 
Faduldade de Chinês da Universidade de Beijing
Zhongguo Wenxue Shi / Faduldade de Chinês da Universidade de Beijing. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[360039]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi Erbai Sishi Ti / Zhu Qikai. - Shandong : Edições da Literatura e Arte de Shandong, . - 685 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82(091) CHI ZHU|FO
[370141]  Show Record 
Zhongguo Wenxue Shi. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 320-709 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[372306]  Show Record 
Grupo de Compilação da História da Literatura da China do Instituto da Literatura da China da Academia de Ciências da China
Zhongguo Wenxue Shi / Grupo de Compilação da História da Literatura da China do Instituto da Literatura da China da Academia de Ciências da China. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 3 v.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[372765]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / You Guo'en. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 4 v.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI YOU|FO
[357355]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Jian Shi / Xu Zongcai. - Beijing : Beijing Yuyan Xueyan, . - 218 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[360199]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Lilun Piping Shi / Min Ze. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82(091) CHI MIN|FO
[360217]  Show Record 

Zhongguo Xiandai Wenxue Shi Jianbian / Tang Tao. - Beijing : Edições da Literatura do Povo, . - 584 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82(091) CHI TAN|FO
[372612]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Shi Wenda / Cao Chuji. - Guangdong : Edições do Povo de Guangdong, . - 320 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI CAO|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[357327]  Show Record 

Zhongguo Shi Shi / Lu Kanru, Feng Ruanjun. - [S.l.] : Dajiang Shupu, . - 3 v.
Descritores: História | Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354492]  Show Record 

Zhongguo Gudian Wenxue Xiaocongshu / Cao Xueqin. - Hong Kong : Jinxiu Chubanshe, . - 10 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-31 CHI CAO|FO
[355070]  Show Record 
Zhongguo Dangdai Wenxue Zuopin Xuan. - Beijing : Zhongyang Guangbo Danshi Daxue Chubanshe, . - 586 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[355089]  Show Record 

Zhongguo Minjian Wenxue / Gao Guofan. - Taibei : Taiwan Xuesheng Shuju, . - 632 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-91 CHI GAO|FO
[355193]  Show Record 
Associação de Estudo da Literatura Moderna da China do Ensino Superior
Zhongguo Xiandai Wenxue Jianjiu Congkan / Associação de Estudo da Literatura Moderna da China do Ensino Superior. - Beijing : Beijing Chubanshe, . - 302 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82(091) CHI ZHO|FO
[356928]  Show Record 

Zhongguo Gudian Wenxue Luncong / Shi Youzhong. - Taibei : Zhongwai Wenxue Yuekan She, . - 390 p.
Descritores: Literatura | Teatro | Ópera | Taiwan | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357562]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Lilun Cidian / Zhao Zecheng. - Jilin : Edições de Literatura e História de Jilin, . - 648 p.
Descritores: Literatura | Dicionário | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359675]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Lilun Cidian / Zhao Zecheng. - Jilin : Edições de Literatura e História de Jilin, . - 648 p.
Descritores: Literatura | Dicionário | China
Cota: 030 CHI ZHA|FO
[360168]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Piping Lunwen Ji / Huang Haizhang. - Changsha : Sociedade de Livros Yuelu, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI HUA|FO
[360319]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Jianshi Cankao ziliao / Xu Zongcai. - [S.l.] : Instituto de Línguas de Beijing, . - 268 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82(091) CHI XU|FO
[360540]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Guji Xuanjie / Wei Kai. - Shanxi : Edições do Povo de Shanxi, . - 515 p.
Descritores: Bibliografia | Literatura | China
Cota: 82 CHI WEI|FO
[364291]  Show Record 

Zhongguo Gudai Wenxue Cidian / Jia Chuantang. - Beijing : Wenxin Editora, . - 975 p.
Descritores: Literatura | Dicionário | China
Cota: 82(038) CHI JIA|FO
[369777]  Show Record 
Zhongguo gudian wenxue banhua xuan ji. - Shanghai : Editora de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - [10], 516-1034 p.
Descritores: Gravura | China
Cota: 76 CHI FU|FO
[369824]  Show Record 

Zhongguo gudian wenxue lunwen jing xuan congkan / Zeng Yongyi. - Taipei : Publicações Cultura Juvenil, . - [4, 2], 569 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI ZEN|FO
[372313]  Show Record 

Zhongguo Dangdai Wenxue Zuopin Xuanjiang / He Qifang. - Guangxi : Edições do Povo de Guangxi, . - 2 v.
Descritores: Literatura | Ensino | China
Cota: 82 CHI HE|FO
[372396]  Show Record 
Gabinete de Documentações da Faculdade de Chinês da Universidade de Zhongshan
Zhongguo Gudian Wenxue Yanjiu Lunwen Suoyin / Gabinete de Documentações da Faculdade de Chinês da Universidade de Zhongshan. - Guangxi : Edições do Povo de Guangxi, . - 722 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[372425]  Show Record 

Jianming Zhongguo Gudian Wenxue Cidian / Zhu Honghui. - Jiangxi : Edições do Povo de Jiangxi, . - 421 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 80 CHI ZHU|FO
[372450]  Show Record 

Zhongguo Gudian Wenxue Banhua Xuanji / Fu Xihua. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Pintura | Gravura | China
Cota: 76 CHI FU|FO
[372672]  Show Record 
Editora da Juventude da China
Zhongguo Gudian Wenxue Mingzhu Tijie / Editora da Juventude da China. - Beijing : Editora da Juventude da China, . - 589 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[367010]  Show Record 

Cao Shi Fuzi Yu Jian'an Wenxue / Li Baojun. - Shanghai : Edição de Livros Antigos de Shanghai, . - 99 p.
Descritores: Literatura | História | China
Cota: 82 CHI LI|FO
[372869]  Show Record 

Wei Jin Nanbei Chao Wenxue Shi / Hu Guorui. - Shanghai : Edições da Literatura e Arte de Shanghai, . - 286 p.
Descritores: História | Literatura | China
Cota: 82 CHI HU|FO
[340946]  Show Record 

Shi Qi Zhongguo de Bijiasuo / Chen Bing. - Hong Kong : HongKong Yinhe Publishing House, . - 93 p.
Descritores: Biografia | Artes | Pintura | Hong Kong
Cota: 75 HON CHE|FO
[341069]  Show Record 

Zhongguo Yanhua Faxian Shi = História da descoberta das pinturas rupestres da China / Chen Zhao Fu. - Shanghai : Edições Populares de Shanghai, . - 467 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 7.031 CHI CHE|FO
[354502]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[354508]  Show Record 

Zhongguo Wenhua Shi Sanbai Ti / Xu Hongxing. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 854 p.
Descritores: História | Cultura | China
Cota: 94 CHI XU|FO
[354609]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi Tulu / Jin Yaozhang. - Shijiazhuang : Hebei Jiaoyu Chubanshe, . - 253 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | Biografia | China
Cota: 782(091) CHI JIN|FO
[354630]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[354835]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Gouchen / Jiang Xingyu. - Henan : Zhongzhou Chubanshe, . - 308 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI JIA|FO
[354839]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Deng Suining. - Hong Kong : Xianggang Yiwen Chubanshe, . - 136 p.
Descritores: História | China
Cota: 792(091) CHI DEN|FO
[354840]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Meng Yao. - Taibei : Wen Xing Shudian, . - 247 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MEN|FO
[354850]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Manhua / Wu Guoqin. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 320 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI WU|FO
[354868]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Xu Muyun. - Shanghai : Shijie Shuju, . - 357 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI XU|FO
[354898]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Shi / Tianbian Shangxiong. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 241 p.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI TIAN|FO
[354953]  Show Record 

Zhongguo Jinshi Xiqu Shi / Qingmu Zhenger. - Shanghai : Shangwu Yinshuguan, . - 737 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI QIN|FO
[355053]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Ma Wenqi, Xie Yongjun, Song Po. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 149 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[355082]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Chang Renxa. - Taibei : Lan Ting Shudian, . - 403 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI CHA|FO
[355083]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Ouyang Yuqian. - Taibei : Lan Ting Shudian, . - 536 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI OUY|FO
[355120]  Show Record 

Zhongguo Fengsu Shi. - Chengdu : Ba Shu Shu She, . - 365 p.
Descritores: História | Usos e costumes
Cota: C29-016|FO
[355167]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Shi / Zheng Jinwen. - Shanghai : Datong Yuehui, . - 5 v.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI ZHE|FO