Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 116 | 14 ms
 Ir para 
 
123 >
[355082]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Chang Renxa. - Taibei : Lan Ting Shudian, . - 403 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI CHA|FO
[355083]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Ouyang Yuqian. - Taibei : Lan Ting Shudian, . - 536 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI OUY|FO
[357566]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Wang Kefen, Su Zuqian. - Taipei : Wenjin, . - 397 p.
Descritores: História | Dança
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359679]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Wang Kefen, Su Zuqian. - Taipei : Wenjin, . - 397 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 793 CHI WAN|FO
[360034]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Wang Kefen. - Beijing : Edições da Cultura e Arte, . - 203 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 793 CHI WAN|FO
[364619]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shi / Peng Song. - Beijing : Edições da Cultura e Arte, . - 157 p.
Descritores: Dança | História | China
Cota: 793 CHI PEN|FO
[369852]  Show Record 
Zhongguo wudao shi. - Taipei : Livraria Lanting, . - [5], 134, 108, 161 p.
Descritores: Dança | China
Cota: 793 CHI CHA|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[357327]  Show Record 

Zhongguo Shi Shi / Lu Kanru, Feng Ruanjun. - [S.l.] : Dajiang Shupu, . - 3 v.
Descritores: História | Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[355030]  Show Record 

Zhongguo Yinyue, Wudao, Xiqu Renming Cidian / Cao Chousheng. - Beijing : Shangwu Yinshu Guan, . - 324 p.
Descritores: Dicionário | Música | Artes do espectáculo | China
Cota: 78/79(038) CHI CAO|FO
[356918]  Show Record 

Zhongguo Yinyue, Wudao, Xiqu Renming Cidian / Cao Chousheng. - Beijing : Shangwu Yinshu Guan, . - 324 p.
Descritores: Dicionário | Música | Dança | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357560]  Show Record 

Zhongguo Wudao Fazhanshi / Wang Kefen. - Shanghai : Edições do Povo de Shanghai, . - 358 p.
Descritores: História | Dança | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359673]  Show Record 

Zhongguo Wudao Fazhanshi / Wang Kefen. - Shanghai : Edições do Povo de Shanghai, . - 358 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 793 CHI WAN|FO
[360164]  Show Record 

Zhongguo Wudao Shihua / Chang Renxia. - Shanghai : Edições da Literatura e Artre de Shanghai, . - 115 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 793(091) CHI CHA|FO
[360165]  Show Record 
Sociedade de Estudo da Dança da China
Zhongguo Minjian Wudao Xuanji / Sociedade de Estudo da Arte de Dança da China. - Beijing : Edições da Arte, . - 111 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Música | China
Cota: 793 CHI ZHO|FO
[365145]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Guangxi Juan / Wang Hong. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 2 v.
Descritores: Usos e costumes | Dança | China
Cota: 793 CHI GE|FO
[365168]  Show Record 

Zhongguo Minjian Wudao Tupian Xuanji / Wu Xiaopang. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 35 fotos
Descritores: Artes | Dança | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365202]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Jiansu Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Edição da Dança da China, . - 2 v.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365204]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Tianjin Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Edições de Dança da China, . - 555 p.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365205]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Beijing Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 1023 p.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365206]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Heilongjiang Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de IBSN da China, . - 528 p.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365208]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian wudao Jicheng, Fujian Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 928 p.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365214]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Neimenggu Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 872 p.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365216]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Guangdong Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 653 p.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365218]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Zhejiang Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Edições de Dança da China, . - 1119 p.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365219]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao, Hubei Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 2 v.
Descritores: História | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365221]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng. Jiangxu Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 2 v.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365222]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao, Sichuan Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 2 v.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365223]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Hunan Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Edições de Dança da China, . - 2 v.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[365224]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Hebei Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Edições de Dança da China, . - 1163 p.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[366829]  Show Record 

Zhongguo Minzu Minjian Wudao Jicheng, Anhui Juan / Wu Xiaobang. - Beijing : Centro de ISBN da China, . - 2 v.
Descritores: Dança | Usos e costumes | China
Cota: 793 CHI WU|FO
[415974]  Show Record 

Wudao, Zhongguo Geming Zhi Ge / Pan Zhizhong. - Beijing : Editora Audiovisual de Arte e Cultura da China, . - 3 VCD
Descritores: Dança | China
Cota: 798-VCD|FO
[426216]  Show Record 

Wudao, Zhongguo Geming Zhi Ge / Pan Zhizhong. - Beijing : Editora Audiovisual de Arte e Cultura da China, . - 3 VCD
Descritores: Dança | China
Cota: 798-VCD|FO
[340946]  Show Record 

Shi Qi Zhongguo de Bijiasuo / Chen Bing. - Hong Kong : HongKong Yinhe Publishing House, . - 93 p.
Descritores: Biografia | Artes | Pintura | Hong Kong
Cota: 75 HON CHE|FO
[341069]  Show Record 

Zhongguo Yanhua Faxian Shi = História da descoberta das pinturas rupestres da China / Chen Zhao Fu. - Shanghai : Edições Populares de Shanghai, . - 467 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 7.031 CHI CHE|FO
[354502]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[354508]  Show Record 

Zhongguo Wenhua Shi Sanbai Ti / Xu Hongxing. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 854 p.
Descritores: História | Cultura | China
Cota: 94 CHI XU|FO
[354609]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi Tulu / Jin Yaozhang. - Shijiazhuang : Hebei Jiaoyu Chubanshe, . - 253 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | Biografia | China
Cota: 782(091) CHI JIN|FO
[354630]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[354835]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Gouchen / Jiang Xingyu. - Henan : Zhongzhou Chubanshe, . - 308 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI JIA|FO
[354839]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Deng Suining. - Hong Kong : Xianggang Yiwen Chubanshe, . - 136 p.
Descritores: História | China
Cota: 792(091) CHI DEN|FO
[354840]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Meng Yao. - Taibei : Wen Xing Shudian, . - 247 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MEN|FO
[354850]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Manhua / Wu Guoqin. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 320 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI WU|FO
[354868]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Xu Muyun. - Shanghai : Shijie Shuju, . - 357 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI XU|FO
[354898]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Shi / Tianbian Shangxiong. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 241 p.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI TIAN|FO
[354953]  Show Record 

Zhongguo Jinshi Xiqu Shi / Qingmu Zhenger. - Shanghai : Shangwu Yinshuguan, . - 737 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI QIN|FO
[355053]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Ma Wenqi, Xie Yongjun, Song Po. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 149 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[355120]  Show Record 

Zhongguo Fengsu Shi. - Chengdu : Ba Shu Shu She, . - 365 p.
Descritores: História | Usos e costumes
Cota: C29-016|FO
[355144]  Show Record 

Zhongguo Wenxue Shi / Liu Cunren. - Taibei : Zhuangyan Chubanshe, . - 332 p.
Descritores: História | Taiwan
Cota: 82(091) CHI LIU|FO
[355167]  Show Record 

Zhongguo Yinyue Shi / Zheng Jinwen. - Shanghai : Datong Yuehui, . - 5 v.
Descritores: Música | História | China
Cota: 78(091) CHI ZHE|FO