Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 126 ms
[341045]  Show Record 
Zhongguo Wunuo Mianju yishu = Arte das máscaras ritualistas chinesas / ed. Xue Ruolin ; pref. Wang Zhaowen. - Taipei : SMC Publishing, . - 2 vol.
Descritores: Máscaras | Usos e costumes | China
Cota: 792 CHI ZHO|FO

123movies