Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 16 ms
[360204]  Show Record 

Zhonghua Guo Bao / Zhu Guangya. - Jiangsu : Edições de Adolescência e Juvenil de Jiangsu, . - 273 p.
Descritores: Arquitectura | Artes | História | China
Cota: 72 CHI ZHU|FO
[355222]  Show Record 
Zhonghua Min'guo Ge Da Gongsi Chuban Jigou Zuixin. - Taibei : Zhonghua Min'guo Chuban Shiye Xiehui, . - 578 p.
Descritores: Editora | Taiwan
Cota: 017 CHI ZHO|FO
[360432]  Show Record 

Bao GongZha Guo Jiu / Bai Hong. - Jiangsu : Edições de Belas Artes do Povo de Jiangsu, . - 125 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34(084.11) CHI BAI|FO