Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 01 | 00 ms
[457875]  Show Record 

[Aomen hui gui shi nian xian zhi fa zhan yan jiu] / [Lei Wang]. - [Macau : Aomen li gong xue yuan yi guo liang zhi yan jiu zhong xin, . - [2], IV, 337 p. : il. ; 22 cm. - Yi guo liang zhi "wen ku". 9). - Texto em chinês.
Descritores: Macau | História | Constituição
Cota: 10-(1)-15-41-66|BGUC