Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 13 | 01 ms
[354577]  Show Record 

Chuang Jiang Hu / Wu Zuguang. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 156 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 792 CHI WU|FO
[354597]  Show Record 

Qiu Huang Ji / Wu Zuguang. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 200 p.
Descritores: Artes do espectáculo | opera | China
Cota: 782 CHI WU|FO
[355068]  Show Record 

Feng Qing Xiao Ji / Wu Zuguang. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 241 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI WU|FO
[360196]  Show Record 

Wu Zuguang Lun Ju / Wu Zuguang. - Beijing : Edições do Teatro da China, . - 385 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 792 CHI WU|FO
[360531]  Show Record 

Niu Nu Ji / Wu Zuguang. - [S.l.] : Edições do Povo de Ningxia, . - 397 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI WU|FO
[364344]  Show Record 

Wu Zuguang Sanwen Xuan / Wu Zuguang. - Jiangsu : Edições do Povo de Jiangsu, . - 227 p.
Descritores: Literatura | Prosa | China
Cota: 82 CHI WU|FO
[364360]  Show Record 

Zhichi Tianya / Wu Zuguang. - Sichuan : Edições do Povo de Sichuan, . - 100 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 792 CHI WU|FO
[364442]  Show Record 

Zhen Xia Shi / Wu Zuguang. - Shanxi : Edições do Povo de Shanxi, . - 67 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI WU|FO
[364453]  Show Record 

Wu Zuguang Juzuo Xuan / Wu Zuguang. - Beijing : Edições de Teatro da China, . - 653 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 792 CHI WU|FO
[364465]  Show Record 

Fengqing Xiao Ji / Wu Zuguang. - Shanghai : Edições da Literatura e Arte de Shanghai, . - 241 p.
Descritores: Prosa | Literatura | China
Cota: 82 CHI WU|FO
[364955]  Show Record 

Ta Bian Qing Shan / Wu Zuguang. - Beijing : Edições de Massa Popular, . - 66 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 782 CHI WU|FO
[415937]  Show Record 

San Da Tao Sanchun / Wu Zuguang. - Cantão : Editora Audiovisual de Cantão, . - 2 VCD
Descritores: Ópera | China
Cota: 820-VCD|FO
[426243]  Show Record 

San Da Tao Sanchun / Wu Zuguang. - Cantão : Editora Audiovisual de Cantão, . - 2 VCD
Descritores: Ópera | China
Cota: 820-VCD|FO

123movies