Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 07 | 01 ms
[354502]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[355275]  Show Record 

Zhongguo Juchang Shi / Zhou Yibai. - Changsha : Shangwu Yinshuguan, . - 120 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[356880]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Teatro | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356919]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Teatro | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356923]  Show Record 

Zhou Yibai Xiju Lunwen Xuan / Zhou Yibai. - Hunan : Hunan Renmin Chubanshe, . - 621 p.
Descritores: Teatro | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356924]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Lunwen Ji / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 465 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356941]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Zhou Yibai. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 3 v.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO