Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 9,618 | 16 ms
 Ir para 
 
< 54555657585960616263646566130190 >
[226153]  Show Record 

Die antstaan en antwikkellling van die amp van die die staatspresidente in die zuid-afrikaaniche republiek 1858-1902 / Jacobus Sttephanus du Plessis
In: Archives year book for south african history. - Nº1 (1955), p. 1-287
Descritores: África Meridional | África do Sul | História | Regime político
Cota: PP364|AHM
[226716]  Show Record 

Die betrekkinge tussen die Zuid-Afri-kaanse Republiek en duitsland tot na die jameson : inval 1852-1869 / H. E. Werner Bacheberg
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 12, nº 1 (1949), p. 1-302
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[217153]  Show Record 

Die boer in Suid wes-Afrika / Georg Paul Johannes. - Possui mapas e bibliografia
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 11, nº 2 (1948), p. 1-166
Descritores: áfrica Meridional | Literatura
Cota: PP364|AHM
[226167]  Show Record 

Die eerste amerikaanse sendellinge onder die zoeloes 1835-1838 / D. J. Kotzé
In: Archives year book for south african history. - Vol. 21 Nº 1 (1958), p. 1-214
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[273924]  Show Record 

Die "Eingeborenen" Deutsch-Südwestafrikas : ihr Bild in deutschen Kolonialzeitschriften von 1884 bis 1918 / Peter Scheulen. - Köln : Rüdiger Köppe Verlag, . - 202 p. ; 24 cm. - History, cultural traditions, and innovations in Southern Africa. 5)
Descritores: História cultural | Africanos | Representações laborais | Esteréotipo | Colonialismo alemão | Namíbia | África Meridional
Cota: EA.AAU 6 SCH*Ein|ISCTE
[267015]  Show Record 

Die ethnographische Sammlung aus Südwest-Angola im Museum von Dundo, Angola 1954 : Katalog = A colecção etnográfica do sudoeste de Angola no Museu do Dundo, Angola 1954 : catálogo / Hermann Baumann ; ed. Beatrix Heintze. - Köln : Rüdiger Köppe Verlag, . - 376 p. : il. ; 23 cm. - Afrika : Archiv. 3)
Descritores: Museologia | Colecção etnográfica | Catálogo | Museu do Dundo | Angola | África Meridional
Cota: EA.AAU 1 BAU*Eth|ISCTE
[54972]  Show Record 

Die Ethnographische Sammlung aus Südwest-Angola im Museum von Dundo, Angola (1954) : Katalog = A colecção etnográfica do sudoeste de Angola no Museu do Dundo, Angola 1954 : catálogo / Hermann Baumann ; ed. Beatrix Heintze. - Köln : Rüdiger Köppe Verlag, . - 376 p. : il.
Descritores: Museologia | Colecção etnográfica | Catálogo | Museu do Dundo | África Meridional | Angola
Cota: EA.AAU 1 BAU*Eth (BCEA)|ISCTE
[228738]  Show Record 

Die geskiedenis van die beesteelt in suds-África tydem die duitse tydpert : 1884-1915 / E. L. P. Stals
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 26 (1962), p. 75-162
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[226160]  Show Record 

Die geskiedenis van die vissery aan die kaap toto aan die middel van die agtiende leu / C. F. J. Muller
In: Archives year book for south african history. - Vol.51, Nº1 (1942), p. 1-100
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226150]  Show Record 

Die geskiedems van die berlgme sending-genootskap in Transvall, 1860-1900 / D. W. Van der Merwe
In: Archives year book for south african history. - Nº 1 (1983), p. 1-185
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226166]  Show Record 

Die geskiedenis van die stellenbosse gemeente 1800-1830 / W. B. Van Der Vyver
In: Archives year book for south african history. - Vol.25 Nº 2 (1958), p. 215-341
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214184]  Show Record 

Die geskiedenis van die nederduitse gereformeerde gemeente colesberg, 1825-1875 / Henry Dan Longland. - Possui bibliografia
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 30, nº 1 (1967), p. 203-290
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226158]  Show Record 

Die groot trek met betrekking tot ons nasiegroer / Dr. Coenraad Beyers
In: Archives year book for south african history. - Vol.21 Nº1 (1941), p. 1-18
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214192]  Show Record 

Die historiese ontwikkeling van die onderolifantsrivier 1660-1902 : n' geskiedenis van die distrik vanrhynsdorp / Philippus Lodewikus Scholtz. - Voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad doctor litterarum et philosophie in die department geskiedenis universiteit van Suid-África . - Possui bibliografia
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 29, nº 2 (1966), p. 1-212
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226144]  Show Record 

Die hugenote ann die Kaap / J. L. M. Franken
In: Archives year book for south african history. - (1978), p. 1-224
Descritores: África Meridional | África do Sul | Ciências sociais
Cota: PP364|AHM
[226148]  Show Record 

Die indiervraagstuk in Natal, 1870-1910 / C. J. Bergers
In: Archives year book for south african history. -Nº 2 (1971), p. 1-402
Descritores: África Meridional | África do Sul | Ciências sociais
Cota: PP364|AHM
[214191]  Show Record 

Die irenekonsentrasiekamp / Johannes Leon Hattingh. - Possui bibliografia e um mapa
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 30, nº 1 (1967), p. 73-201
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[217152]  Show Record 

Die Kompanjie se bessetting van Delagoabaai / C. G. Coetzee. - Possui mapas e bibliografia
In: Archives Year Book for South Áfrican Histiry. -Vol. 11, nº 2 (1948), p. 168-276
Descritores: África Meridional | Literatura
Cota: PP364|AHM
[226147]  Show Record 

Die lewe van Charles pacalt brownlee tot 1857 / J. S. Bergh
In: Archives year book for south african history. - (1981), p. 1-230
Descritores: África Meridional | África do Sul | Ciências sociais
Cota: PP364|AHM
[214195]  Show Record 

Die Militêre situasie aan die benedetugela op die voorand van die brites deurbraak by pietershoogte : 26 Februarie 1900 / Casparus Marius Bakkes. - Ilustrado. - Possui mapas e bibliografia. -
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 30, nº 1 (1967), p. 1-71
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214189]  Show Record 

Die nasionale en politieke bewuswording van die Afrikaner in migrasie en sy ontluiking in transgarief tot 1854 / M. C. E. Van Schoor. - Possui bibliografia
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 26, nº 2 (1963), p. 1-158
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[217148]  Show Record 

Die Nederlandse Kommissarise en die 18 de eense samelewing aan die Kaap / Anna J. Boeseken. - Tem ilustraçoês
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 7 (1944), p. 1-253
Descritores: África Meridional | Literatura
Cota: PP364|AHM
[228736]  Show Record 

Die ontstaan en ontwikkeling vandie municipale sestuur en adminitrasic van Pretória tot 1910 / Jacosus Johannes Nicolaas Clsete
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 23, nº 1 (1960), p. 1-213
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[226718]  Show Record 

Die polisiediens in die Zuid-Afri-Kaanche Republiek / G. N. Van Den Bergh
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - (1975), p. 1-362
Descritores: África Meridional | África do Sul | Política
Cota: PP364|AHM
[226161]  Show Record 

Die republiek natalia / A. J. Du Plessis
In: Archives year book for south african history. - Vol.51 Nº1 (1942), p. 101-238
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[228735]  Show Record 

Die rol van João Albasini in die geskiedenis van die Transvaal / J. B. de Vaal. - Ilustrado
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 11, nº 1 (1953), p. 1-154
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[202526]  Show Record 

Die SADCC - Konterenz in Arusha : development of infrastructure and enterprise / Wolff. Christian Peters
In: Afrika spectrum. - nº 1 (1988), p. 105-109
Descritores: África Meridional | Desenvolvimento económico
Cota: PP1052|AHM
[226710]  Show Record 

Die stenreg vraagstuk in die Zuid-Afrikaans che Republiek / Maria Johanna Hugo. - Possui bibliografia
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 10 (1947), p. 1-196
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214186]  Show Record 

Die stigting en vioeë geskiedenis van queestown : 1853-1859 / P. J. Lombard. - Ilustrado. - Possui mapa
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 15, nº 2 (1952), p. 77-192
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[276577]  Show Record 

Die Südafrikanische Militärverwaltung (1915-1920) und die Frühe Mandatszeit (1920-1936) in der Kavango-region-Namibia / Maria Fisch. - Köln : Rüdiger Köppe Verlag, . - 245 p. ; 22 cm. - History, cultural traditions and innovations in southern Africa. 21)
Descritores: História política | História militar | Território não autónomo | África do Sul | Namíbia--Kavango | África Meridional
Cota: EA.AAU 6 FIS*Sud|ISCTE
[226163]  Show Record 

Die suid-afrikaanse republiek in die britse suitelandse en koloniale beleid 1881-1899 / Hendrik Roelif van Der Walt
In: Archives year book for south african history. - Vol.26 Nº1 (1963), p. 1-301
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214190]  Show Record 

Die uitbreiding van Britse gesag oor die natalse Noordgrensgebiede 1879-1897 / M. C. Van Zye. - Doctorale preefskrif, universiteit van Pretória . - Possui bibliografia e mapas
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 29, nº 1 (1966), p. 1-299
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[228741]  Show Record 

Die veldkornet en sy aandeel in die upsou van die Suid-África, anse upubliek tot 1810 / Floris Alsertus van Jaarsveld
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Nº 2 (1950), p. 187-354
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[228747]  Show Record 

Die verhouding tussen en staat in die republik van die orange-urgstaat : 1854-1902 / J. D. Kuiel
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 11, nº 1 (1953), p. 155-268
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[217154]  Show Record 

Die verhoudinge tussen die boere, engelse en naturelle in die geskiedenis van die oos-Transvaal tot 1882 / T. S. Van Rooyen. - Tem ilustraçoês e possui bibliografia
In: Archives Year Book for South History. - Vol. 14, nº 1 (1951), p. 1-391
Descritores: África Meridional | Sociologia
Cota: PP364|AHM
[226165]  Show Record 

Die vestiging van die blanke in Transvaal 1837-1886 : met spesiale verwysing na die verhouding tussen die mens en die omgewing / F. J. Potgieter
In: Archives year book for south african history. - Vol.25 Nº 2 (1958), p. 1-208
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226146]  Show Record 

Die vestiging van gekleurdes in en om Pretória, 1900-1914 / F. J. Nothling
In: Archives year book for south african history. - Nº 1 (1982), p. 1-223
Descritores: África Meridional | África do Sul | Ciências sociais
Cota: PP364|AHM
[226728]  Show Record 

Die verhouding tussen die Orange : urystaat en Basoetoland : 1878-1884 / C. C. Eloff
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - nº 2 (1980), p. 1-264
Descritores: África Meridional | África do Sul | Apartheid
Cota: PP364|AHM
[226143]  Show Record 

Die vol van Christofffel J. Brand in Suid-África, 1820-1854 / H. C. Botha
In: Archives year book for south african history. - (1971), p. 1-248
Descritores: África Meridional | África do Sul | Ciências sociais
Cota: PP364|AHM
[228743]  Show Record 

Die wapen van die Suid-Afrikanse republick / Dr. Coenraad Beyers. - Ilustrado
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 30, nº 1 (1950), p. 1-28
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[226159]  Show Record 

Die wordingsgeskiedenis van die Zuid-Afrikaansche Republiek 1838-1860 / F. A. F. Wichmann
In: Archives year book for south african history. - Vol.21 Nº1 (1941), p. 1-255
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[224576]  Show Record 

Die Zulu Isigidi / J. F. Hollman
In: Bantu Studies. - Vol. XV, nº 3 (1941), p. 245-276
Descritores: África | África Meridional | Estudo de casos | Grupo étnico | Zulu | Etnologia
Cota: PP462|AHM
[196774]  Show Record 

Dilema dos Angolanos do Brasil : exilados se reúnem no Rio para discutir retorno ao seu país / Maria de Fátima Rodrigues. - Extraído do Jornal do Brasil, 27 4 92.
In: A Semana na África. - Nº 35 (Abr. 1992), p. 5
Descritores: África Meridional | Angola | Exilados | Migração de regresso
Cota: PP1346|AHM
[195594]  Show Record 

Dinâmica e dinamismo político-sociais na : nova : África Austral / Rui Romano
In: África Hoje. - Nº 44 (Out.1991), p. 81
Descritores: África | África Meridional | Vida política | Vida social | vida económica
Cota: PP936|AHM
[201883]  Show Record 

Dinámica do potássio em três aluviossolos de Moçambique / Ester Abranches C. Portela, A. P. Silva Cardoso
In: Garcia de Orta : Série Estudos Agronómicos. - Vol. 7, nº 1-2 (1980), p. 1-16
Descritores: África | África Meridional | Moçambique | Agronomia
Cota: PP43D|AHM
[226152]  Show Record 

Dinuzulu en die usutu-opstand van 1888 / A. J. Van Wyk. - Contém ilustração.
In: Archives year book for south african history. - Vol.11 Nº1 (1979), p. 1-290
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[143540]  Show Record 

Diouf découvre un autre monde / Sennen Andriamirado
In: Jeune Afrique.-Nº 1294 (23 de Outubro de 1985), p. 38-39
Descritores: Angola | Moçambique | OUA | África Meridional | Apartheid
Cota: Paiol-H1|BIBEx
[193374]  Show Record 
Directora do BM em Angola. - il
In: África Hoje. - Ano 13, nº 108 (Ago. 1997), p. 25
Descritores: África Meridional | Angola | Instituição financeira
Cota: PP936|AHM
[226944]  Show Record 

Directório para a aplicação das decisões do concílio sobre o ecumenismo / Jan Willebrands
In: Missão e Vida. - nº 13 (1971), p. 11-24
Descritores: África Meridional | África do Sul | Religião
Cota: PP123|AHM
[190058]  Show Record 
Direita sul-africana na hora das decisões. - Autor não identificado. - Ver a Semana na África
In: Notícias Áfricanas. - Nº 40 (Dez. 1993), p. 8
Descritores: África Meridional | África do Sul | Coligação política
Cota: PP1346|AHM