Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 13,071 | 62 ms
 Ir para 
 
< 84858687888990919293949596170260 >
[422584]  Show Record 
Growth and sustainability in Brazil, China, India, Indonesia and South Africa / ed. by Luiz de Mello. - Paris : OECD, . - 188 p.
Descritores: Crescimento económico | Desenvolvimento económico | Desenvolvimento sustentável | Brasil | China | Índia | África
Cota: E.120.1 Gro|ISCTE
[425239]  Show Record 
Growth and sustainability in Brazil, China, India, Indonesia and South Africa / ed. by Luiz de Mello. - Paris : OECD, . - 188 p.
Descritores: Crecimento económico | Desenvolvimento económico | Desenvolvimento sustentável | Brasil | China | Índia | Àfrica do Sul
Cota: E.120.1 Gro|ISCTE
[364578]  Show Record 

Gu An Ci / Rao Zongyi. - Hong Kong : Sociedade de Poemas Fang Zhou, . - 21 p.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI RAO|FO
[354728]  Show Record 

Gu Bai Tang Xiqu / Tang Ying. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 638 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI TAN|FO
[360140]  Show Record 
Gu Da Huaishu Chu. - Beijing : Editora de Beijing, . - Pag. var.
Descritores: Turismo | História | Monumento | China
Cota: 910 CHI GU|FO
[370542]  Show Record 
Insituto de Ópera de Sichuan
Gu Er Ji / Insituto de Ópera de Sichuan. - Sichuan : Instituto de Estudo da Arte de Ópera de Sichuan, . - 87 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 782 CHI GU|FO
[370396]  Show Record 
Museu Nacional do Palácio Imperial
Gu Gong Bao Ji Minghua / Museu Nacional do Palácio Imperial. - Taipai : Museu Nacional do Palácio Imperial, . - 202 p.
Descritores: Pintura | China
Cota: 75 CHI GU|FO
[370397]  Show Record 
Museu do Palácio Imperial
Gu Gong Bao Ji MInghua / Museu do Palácio Imperial. - Taipei : Museu Nacional do Palácio Imperial, . - 214 p.
Descritores: Pintura | China
Cota: 75 CHI GU|FO
[370399]  Show Record 
Museu Nacional do Palácio Imperial
Gu Gong Bao Ji Shufa / Museu Nacional do Palácio Imperial. - Taipei : Museu Nacional do Palácio Imperial, . - 227 p.
Descritores: Caligrafia | Arte | China
Cota: 003.32 CHI GU|FO
[360254]  Show Record 
Museu do Palácio Imperial
Gu Gong / Museu do Palácio Imperial. - Beijing : Editora de Objectos Culturais, . - Pag. var.
Descritores: Artes | História | China
Cota: 910 CHI GU|FO
[354964]  Show Record 

Gu Gong Ciqi Xuan Cui / Jiang Fucong. - Taibei : Kwang Fu Book, . - 110 p.
Descritores: Museu | China
Cota: 738.1 TAIW JIA|FO
[355148]  Show Record 
Gu Hanyu Yufa Shijiang / Wu Renfu... [et al.]. - Shanghai : Shanghai Jiaoyu Chubanshe, . - 207 p.
Descritores: Linguística | China
Cota: 80 CHI WU|FO
[354528]  Show Record 
Gu Hanyu Changyong Zi Zidian. - Beijing : Shangwu Yinshu Guan, . - 462 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 030 CHI GU|FO
[360016]  Show Record 

Gu Hanyu Jianming Duben / Dong Xiqian, Wang Songmao. - Beijing : Bibliografia e Documentação, . - 2 v.
Descritores: Linguística | China
Cota: 80 CHI DON|FO
[372700]  Show Record 

Gu Hanyu Xuci Shouce / Han Zhengrong. - Jilin : Edições do Povo de Jilin, . - 674 p.
Descritores: Linguistica | China
Cota: 80 CHI HAN|FO
[372795]  Show Record 
Gu Hanyu Changyong Zi Zidian. - Beijing : Edições Comerciais, . - 462 p.
Descritores: Dicionário | China
Cota: 030 CHI GUH|FO
[365101]  Show Record 
Gu Jianzhu Luyou Zhinan. - Beijing : Edições da Indústria de Construção Civil da China, . - 271 p.
Descritores: Obras públicas | China
Cota: 72 CHI GUJ|FO
[366843]  Show Record 

Gu Jin Wen Xuan / Liang Rongruo. - Taipei : Diario de Língua Nacional, . - 492 p.
Descritores: Usos e costumes | China
Cota: 82 CHI LIA|FO
[356754]  Show Record 

Gu Jin Chuanqi / Yue Xiao. - Wuchang : Zhongguo Quyijia Xiehui Hubei Fenhui, . - 221 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356962]  Show Record 
Gu Jin Ming Ju Xuan. - Beijing : Guoli Beijing Daxue Chubanzu, . - Pag. var.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359648]  Show Record 

Gu Jin Beijing / Zhou Shachen. - Hong Kong : Joint Publishing Co., . - 302 p.
Descritores: História | Turismo | China
Cota: 908 CHI ZHO|FO
[357535]  Show Record 

Gu Jin Beijing / Zhou Shachen. - Hong Kong : Joint Publishing Co., . - 302 p.
Descritores: História | Turismo | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[372339]  Show Record 

Gu Jin Shi Xuan / Cheng Qianfan, Shen Zufen. - Shanghai : Livros Antigos de Shanghai, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI CHE|FO
[353443]  Show Record 

Gu Jue and the art of bamboo carving / Huang Hsien Long
Descritores: China | Artes | Gravura | Escultura | Pintura
CDU: PP019/O
Cota: PP019/O|FO
[325219]  Show Record 

Gu Jue and the art of bamboo carving / Huang Hsien Long
Descritores: China | Artes | Gravura | Escultura | Pintura
CDU: PP019/O
Cota: PP019/O|FO
[354897]  Show Record 
Gu Qin Zhan Lan. - Hong Kong : Xiang Gang Zhongwen Daxue Zhongguo Wenhua Yanjiusu, . - 30 p.
Descritores: Música | Instrumento musical | China
Cota: 78(091) CHI GU|FO
[375168]  Show Record 

Gu Qin Qu Huibian / Yang Yinliu. - Beijing : Edições da Música, . - 96 p.
Descritores: Música | China
Cota: 78 CHI YAN|FO
[364473]  Show Record 

Gu Qu Chen Tan / Wu Mei. - Shanghai : Edições Comerciais, . - 2 v.
Descritores: Música | China
Cota: 78 CHI WU|FO
[369853]  Show Record 
Gu shi wen yi zhu. - Pequim : Editora de Mecanismos Agrícolas da China, . - [9], 360 p.
Descritores: Literatura | Poesia | China
Cota: 82-1 CHI LIU|FO
[369719]  Show Record 
Gu ta wubai luohan tu / editado por Qi Yuanzhi. - Beijing : Eitora Bandeira Vermelha, . - 500, 18 p.
Descritores: Budismo | China
Cota: 76 CHI GUT|FO
[370129]  Show Record 

Gu Tong Gu Tu Lu / Wen You. - Shanghai : Editora de Shanghai, . - 51 gráf.
Descritores: Bronze | Arqueologia | China
Cota: 902 CHI WEN|FO
[357407]  Show Record 

Gu Wan Zhi Nan / Zhao Ruzhen. - Hong Kong : Zhong Mei Tushu Gongsi, . - 2 v.
Descritores: Cultura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357408]  Show Record 

Gu Wan Zhi Nan Xubian / Zhao Ruzhen. - Hong Kong : Zhong Mei Tushu Gongsi, . - 2 v.
Descritores: Cultura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357299]  Show Record 
Gu Wen Guan Zhi. - Hong Kong : Minsheng Shuju, . - 308 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[355033]  Show Record 
Gu Wen Guan Zhi / selec. de Wu Chucai e Wu Diaohou. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI WU|FO
[364332]  Show Record 

Gu xiang / Lu Xun. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 80 p.
Descritores: Conto | Banda desenhada | China
Cota: 82-34(084.11) CHI LU|FO
[360472]  Show Record 

Gu Yang Wang Qiang Qin / Shi Xueli. - Qinghai : Edições de Minorias Nacionais de Qinghai, . - 146 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34(084.22) CHI SHI|FO
[370376]  Show Record 

Gu Yu Tu Kao / Wu Dacheng. - Shanghai : Tongwen Shuju, . - 4 v.
Descritores: Arte | China
Cota: 7.032 CHI WU|FO
[370379]  Show Record 

Gu Yu Tu Pu / Long Dayuan. - China : Kangshan Caotang, . - 20 v.
Descritores: Arte | China
Cota: 7.032 CHI LON|FO
[370275]  Show Record 
Gu Yu Tu. - Tiandu : Yi Zheng Tang, . - 38 p.
Descritores: Arte | China
Cota: 7.032 CHI HUA|FO
[354957]  Show Record 

Gu Zhu Fa / Mai Junchen. - [S.l. : s.n.], . - 4 p.
Descritores: Música | China
Cota: C25-004|FO
[372413]  Show Record 

Guairen Zheng Banqiao / Xu Fengyi. - Shanxi : Edições do Povo de Shanxi, . - 170 p.
Descritores: História | Conto | China
Cota: 82-31 CHI XU|FO
[354371]  Show Record 

Guan Hanqing / Tian Han. - Guangzhou : Guangzhou Wenhua Chubanshe, . - 50 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI TIA|FO
[356981]  Show Record 

Guan Hanqing Zaju Xuan / Guan Hanqing. - Hong Kong : Shangwu Yinshuguan, . - 62 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356992]  Show Record 

Guan Hanqing / Ye Qingbing. - Taipei : Guajia Chubanshe, . - 237 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356960]  Show Record 

Guan Hanqing Yanjiu Lunwen Jicheng / Leung Pui Kam. - Hong Kong : Qian Wen Tang, . - 449 p.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356999]  Show Record 

Guan Hanqing / Wang Xueqi, Wu Zhenqing, Wang Jingzhu. - Hebei : Hebei Jiaoyu Chubanshe, . - 860 p.
Descritores: Teatro | Linguística | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356749]  Show Record 

Guan Hanqing Yanjiu / Guo Moruo. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 239 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[365057]  Show Record 

Guan Hanqing / Tian Han, Guan Hanqing. - Beijing : Edições de Teatro da China, . - 124 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 792 CHI TIA|FO
[357007]  Show Record 

Guan Hua Tang Di Liu Caizi Shu / Jin Shengtan. - Lanzhou : Gansu Renmin Chubanshe, . - 439 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO