Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 67 | 00 ms
 Ir para 
 
12 >
[357474]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357475]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357476]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357477]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357478]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357479]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357480]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357481]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357482]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357483]  Show Record 

Bu Dai Xi, Li Tian Lu Yi Shi Kou Shu Ju Bem Ji / Li Tian Lu. - Taiwan : Jia Yu Bu, . - 10 v.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[364555]  Show Record 

Chuanbei Da Mu'ou Yishu / Wu Yingxue. - Chongqing : Editora de Chongqing, . - 399 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | China
Cota: 792.9 CHI WU|FO
[364651]  Show Record 

Chuantong Budai Xi / Ye Jiaxiong. - Taipei : Centro da Cultura do Distrito de Tainan, . - 64 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | Taiwan
Cota: 792.9 TAIW YE|FO
[364851]  Show Record 

Diao Zhi Yi, Lin Congquan Zuopin JI / Hong Wenqing, Chen Yiming. - Taipei : Editada por Shixin, . - 196 fotos
Descritores: Marioneta | Escultura
Cota: 792.9 CHI HON|FO
[364777]  Show Record 

Dongbei Minzu Minjian Meishu Zongji / Hu Rong. - Liao Ning : Edições de Belas Artes do Liao Ning, . - 235 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | China
Cota: 792.9 CHI HU|FO
[364665]  Show Record 
Feng Shen Yan Yi / Huang Ming. - Taiwan : [s.n.], . - 46 p.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 792.9 TAIW FEN|FO
[364590]  Show Record 
Festival Internacional de Marionetas de Taipei de 1995
Guoji Ren'ou Huanxi Hui / Festival Internacional de Marionetas de Taipei. - Taipei : Festival Internacional de Marionetas de Taipei, . - 73 p.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 792.9 TAIW GUO|FO
[364635]  Show Record 
Teatro de Marionetas e Sombras de Hunan
Hunan Mu'ou Piying / Teatro de Marionetas e Sombras de Hunan. - Hunan : Teatro de Marionetas e Sombras de Hunan, . - 20 p.
Descritores: Teatro | Marioneta
Cota: 792.9 CHI HUN|FO
[364551]  Show Record 

Hunan Mu'ouxi / Li Changmin. - Changsha : Edições do Povo de Hunan, . - 91 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | China
Cota: 792.9 CHI LI|FO
[370231]  Show Record 

In search of aesthetics for the puppet theatre / Michael Meschke ; collaboration with Margareta Sörenson ; translation from the swedish by Susanna Stevens. - New Delhi : Indira Gandhi National Centre for the Arts, . - 176 p.
Descritores: Marioneta | India
Cota: REF 792.9 MES|FO
[375279]  Show Record 

Jiang Jiazou Mu'ou Diaoke / Jiang Jiazou. - Shanghai : Edições de Belas Artes do Povo de Shanghai, . - 50 p.
Descritores: Marioneta | Escultura | China
Cota: 792.9 CHI JIA|FO
[364554]  Show Record 

Kuileixi Kao Yuan / Sun Kaidi. - Shanghai : Shangza Editora, . - 123 p.
Descritores: História | Marioneta
Cota: 792.9 CHI SUN|FO
[370176]  Show Record 

La marionnette / par Gérard Marinier ; préf. de Marcel Temporal. - Seine : ɐditions de la Tourelle, . - [58] p.
Descritores: Marioneta | Teatro
Cota: REF 792.9 MAR|FO
[364894]  Show Record 

Laoting Piying / Wei Gexin. - Laoting : Departamento da Cultura e Educação de Laoting, . - 246 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | China
Cota: 792.9 CHI WEI|FO
[369780]  Show Record 

L'art des marionnettes / par Bil Baird. - Paris : Hachette, . - 251 p.
Descritores: Marioneta | Ásia
Cota: ASIA 792.9 BAI|FO
[416471]  Show Record 

Let's look at puppets / A. R. Philpott ; illustrated by Norma Burgin. - London : Frederick Muller, . - 63 p.
Descritores: Marioneta | História | India | China | Japão | Myanmar
Cota: ASIA 792.9 PHI|FO
[426631]  Show Record 

Let's look at puppets / A. R. Philpott ; illustrated by Norma Burgin. - London : Frederick Muller, . - 63 p.
Descritores: Marioneta | História | India | China | Japão | Myanmar
Cota: ASIA 792.9 PHI|FO
[364647]  Show Record 

Li Nazha Chushi / Lin Haishui. - Gaoxiong : Sem, . - 54 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | China
Cota: 792.9 CHI LIN|FO
[357431]  Show Record 

Li Tianlu de Zhang Zhong Shijie / Shi Shuqing. - [S.l.] : Zhongguo Shibao, . - Pag. var.
Descritores: Marioneta | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[364666]  Show Record 
Liu Quan Jin Gua. - Taiwan : [s.n.], . - 4 p.
Descritores: Marioneta | Taiwan
Cota: 792.9 TAIW LIU|FO
[370180]  Show Record 

Making a start with marionettes / Eric Bramall. - London : G. Bell & Sons, . - 111 p.
Descritores: Marioneta | Teatro
Cota: REF 792.9 BRA|FO
[370175]  Show Record 

Marionettes and rod puppets / H. W. Whanslaw. - Wallington : The Religious Education Press, . - 40 p.
Descritores: Marioneta | Teatro
Cota: REF 792.9 WHA|FO
[345052]  Show Record 
Marionetas tradicionais do Japão / coord. António Conceição Júnior. - Macau : Galeria Milénio, . - 94 p.
Descritores: Marioneta | Japão
Cota: JAP 061.4 AWA|FO
[348683]  Show Record 
Marionetas tradicionais do Japão / coord. António Conceição Júnior. - Macau ¤ ^cGaleria Milénio^d[2000] : Fundação para a Cooperação e o Desenvolvimento de Macau, . - 94 p.
Descritores: Marioneta | Teatro | Macau
Cota: JAP 061.4 AWA|FO
[370182]  Show Record 
Marionnettes : hommageé Jacques Chesnais. - Paris : I.N.R.D.P., . - 23 p.
Descritores: Marioneta
Cota: REF 792.9 MAR|FO
[370184]  Show Record 

Marionnettes et marionnettistes de France / par André Charles Gervais. - Paris : Bordas, . - 183, xcii p.
Descritores: Marioneta | Teatro | França
Cota: REF 792.9 GER|FO
[369782]  Show Record 
Union Internationale des Marionnettes
Marionnettes du monde entier / Union Internationale des Marionnettes. - [S.l.] : ɐditions Leipzig, . - 232 p.
Descritores: Marioneta | Artes visuais | Ásia | China | Japão | Indonésia | Vietnmae
Cota: ASIA 792.9 MAR|FO
[370403]  Show Record 

Masks of Asia / Jacques Pimpaneau ; coord. Maria Manuela d'Oliveira Martins ; trad. Kevin Rose. - Lisboa : Fundação Oriente, . - 59 p.
Descritores: Arte | Marioneta | Ásia
Cota: ASIA 061.4 FO|FO
[364540]  Show Record 
Pi Ying Xi. - Beijing : Zhaohua Belas Artes, . - 20 p.
Descritores: Marioneta | China
Cota: 792.9 CHI A|FO
[364398]  Show Record 

Puppet theatre of India / Suresh Awasthi
In: Arts of Asia. - V. 5, nº 5 (Set./Out. 1975), pp. 46-54
Descritores: Marioneta | Teatro | India
Cota: PP015/AA|FO
[370178]  Show Record 

Puppet and pantomine plays / by Vernon Howard ; drawings bt Doug Anderson. - New York : Sterling Publishing, . - 108 p.
Descritores: Marioneta | Teatro
Cota: REF 792.9 HOW|FO
[370183]  Show Record 

Puppets and puppetry / Cyril Beaumont. - London : Studio Publications, . - 159 p.
Descritores: Marioneta | Teatro
Cota: REF 792.9 BEA|FO
[369973]  Show Record 
Puppets art & entertainment. - Washington : Puppeteers of America, . - 83 p.
Descritores: Marioneta | Ásia | Europa | EUA
Cota: ASIA 792.9 PUP|FO
[364553]  Show Record 

Qian Tan Zhangzhong Xi / Lin Jiaohong. - Taiwan : Museu de Taiwan, . - 21 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | China
Cota: 792.9 TAIW LIN|FO
[364591]  Show Record 

Qiantan Zhongguo Chuantong Ouxi / Ruan Changrui. - Taipei : Museu de Taiwan, . - 34 p.
Descritores: Marioneta | Teatro
Cota: 792.9 CHI RUA|FO
[364560]  Show Record 

Qinghai Piying / Zhao Jiguang. - Xining : Edições do Povo de Qinghai, . - 84 p.
Descritores: Teatro | Marioneta | China
Cota: 792.9 CHI ZHA|FO
[357499]  Show Record 

Quanzhou Chuantong Xiqu Congshu / Zhu Zhanhua. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 15 v.
Descritores: Ópera | Marioneta | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357500]  Show Record 

Quanzhou Chuantong Xiqu Congshu / Zhu Zhanhua. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 15 v.
Descritores: Ópera | Marioneta | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357501]  Show Record 

Quanzhou Chuantong Xiqu Congshu / Zhu Zhanhua. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 15 v.
Descritores: Ópera | Marioneta | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357502]  Show Record 

Quanzhou Chuantong Xiqu Congshu / Zhu Zhanhua. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 15 v.
Descritores: Ópera | Marioneta | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357508]  Show Record 

Quanzhou Chuantong Xiqu Congshu / Zhu Zhanhua. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 15 v.
Descritores: Ópera | Marioneta | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO

123movies