Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 02 | 01 ms
[217186]  Show Record 

1º de Maio de Lisboa a Lourenço Marques sonho, genorosidade e utopia / Ilídio Rocha. - Tem ilustraçoês
In: História. - Vol. 11, nº 118 (1989), p. 86-89
Descritores: Portugal | Moçambique | Questões políticas
Cota: PP937|AHM
[221136]  Show Record 

Die kommandant-generaal in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek / Jacobus Johannes Van Heerden. - Voorgel ter vervulling van in gedeelle van die vereites vir die graad doktor in die filosofie, in die fakulteit van lettere en wysbegeerte aan die universiteit van Pretoria
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 27, nº 2 (1964), p. 1-198
Descritores: África do Sul | História | Questões políticas
Cota: PP364|AHM

123movies