Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 34 | 34 ms
[221146]  Show Record 

Die geskiedenis van die Lutherse Kerk aan die Kaap / J. Hoge. - Tem ilustraçoês
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 1, nº 2 (1938), p. 1-244
Descritores: África | Literatura
Cota: PP364|AHM
[226160]  Show Record 

Die geskiedenis van die vissery aan die kaap toto aan die middel van die agtiende leu / C. F. J. Muller
In: Archives year book for south african history. - Vol.51, Nº1 (1942), p. 1-100
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214195]  Show Record 

Die Militêre situasie aan die benedetugela op die voorand van die brites deurbraak by pietershoogte : 26 Februarie 1900 / Casparus Marius Bakkes. - Ilustrado. - Possui mapas e bibliografia. -
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 30, nº 1 (1967), p. 1-71
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[228735]  Show Record 

Die rol van João Albasini in die geskiedenis van die Transvaal / J. B. de Vaal. - Ilustrado
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 11, nº 1 (1953), p. 1-154
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[217148]  Show Record 

Die Nederlandse Kommissarise en die 18 de eense samelewing aan die Kaap / Anna J. Boeseken. - Tem ilustraçoês
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 7 (1944), p. 1-253
Descritores: África Meridional | Literatura
Cota: PP364|AHM
[221136]  Show Record 

Die kommandant-generaal in die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Republiek / Jacobus Johannes Van Heerden. - Voorgel ter vervulling van in gedeelle van die vereites vir die graad doktor in die filosofie, in die fakulteit van lettere en wysbegeerte aan die universiteit van Pretoria
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 27, nº 2 (1964), p. 1-198
Descritores: África do Sul | História | Questões políticas
Cota: PP364|AHM
[228738]  Show Record 

Die geskiedenis van die beesteelt in suds-África tydem die duitse tydpert : 1884-1915 / E. L. P. Stals
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 26 (1962), p. 75-162
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[229909]  Show Record 

Die sendeling Alexander merenky in die geskiedenis van die suid-afrikaane republiek 1859)-1882 / T. S. Van Roogen. - Possui ilustrações
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 70 nº 2 (1954), 99-184
Descritores: África do Sul | História Antiga | Política
Cota: PP364|AHM
[214184]  Show Record 

Die geskiedenis van die nederduitse gereformeerde gemeente colesberg, 1825-1875 / Henry Dan Longland. - Possui bibliografia
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 30, nº 1 (1967), p. 203-290
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226164]  Show Record 

Otrecht in die geskiedenis van die Transvaal tot 1877 / Gerharddus Jacobus Regnecke
In: Archives year book for south african history. - Vol.25 Nº 2 (1958), p. 209-285
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226166]  Show Record 

Die geskiedenis van die stellenbosse gemeente 1800-1830 / W. B. Van Der Vyver
In: Archives year book for south african history. - Vol.25 Nº 2 (1958), p. 215-341
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214188]  Show Record 

Willem Hendrik Jacobsz se rol in die onathanklikheid-en eenheidstrewe van die voortrekkersop die hoëveld : 1847-1852 / G. D. J. Du Venage. - Possui bibliografia
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 19, nº 1 (1956), p. 159-264
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[221140]  Show Record 

Die ekonomiese herstel van die Afrikaner in die Oranjerivier 1902-1907 / A. P. J. Van Rensburg. - Akademiese proefsvrig vervulling van die graad D. Phil. in die Fakuteit die Lettere en wysbegeert aan die Unversiteit van die Orange-vrystaat
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 30, nº 2 (1967), p. 134-341
Descritores: Àfrica do sul | Economia
Cota: PP364|AHM
[228741]  Show Record 

Die veldkornet en sy aandeel in die upsou van die Suid-África, anse upubliek tot 1810 / Floris Alsertus van Jaarsveld
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Nº 2 (1950), p. 187-354
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[228747]  Show Record 

Die verhouding tussen en staat in die republik van die orange-urgstaat : 1854-1902 / J. D. Kuiel
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 11, nº 1 (1953), p. 155-268
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[229547]  Show Record 

Die twee-eenheidsbeginsel in die sosiale en politieke samelewing van die zulu / J. F. Holleman
In: Bantu Studies. - Vol. Deel XIV, nº 1 (1940), p. 31-76
Descritores: Grupo étnico | Zulu | Política social
Cota: PP462|AHM
[226153]  Show Record 

Die antstaan en antwikkellling van die amp van die die staatspresidente in die zuid-afrikaaniche republiek 1858-1902 / Jacobus Sttephanus du Plessis
In: Archives year book for south african history. - Nº1 (1955), p. 1-287
Descritores: África Meridional | África do Sul | História | Regime político
Cota: PP364|AHM
[226162]  Show Record 

Transvaal en die tostand-koming van die unie van suid-África / Ferdinand Vermooten
In: Archives year book for south african history. - Vol.21 Nº2 (1957), p. 1-262
Descritores: África Meridional | África do Sul | Transvaal | História
Cota: PP364|AHM
[217154]  Show Record 

Die verhoudinge tussen die boere, engelse en naturelle in die geskiedenis van die oos-Transvaal tot 1882 / T. S. Van Rooyen. - Tem ilustraçoês e possui bibliografia
In: Archives Year Book for South History. - Vol. 14, nº 1 (1951), p. 1-391
Descritores: África Meridional | Sociologia
Cota: PP364|AHM
[226144]  Show Record 

Die hugenote ann die Kaap / J. L. M. Franken
In: Archives year book for south african history. - (1978), p. 1-224
Descritores: África Meridional | África do Sul | Ciências sociais
Cota: PP364|AHM
[229910]  Show Record 

Die geskiedenis wingeredkulteur in suid-afrika tydem die erste eeu 1652-1752 / J. I. Jame Van Remburg. - Possui ilustrações
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 70 nº 2 (1954), p. 1-96
Descritores: África do Sul | História Antiga | Política
Cota: PP364|AHM
[221145]  Show Record 

Die weg na die See of die Oskus in die Boere-Beleid voor 1877 met besondere veruysing na die vrhouding tot die Portugal / Daniel Wilhelmus Kruger
In: Archives Year Book for South África History. - Vol. 1, nº 1 (1938), p. 31-232
Descritores: África | Literatura
Cota: PP364|AHM
[40882]  Show Record 

Die MecresSküsta als Wirtschafts-und Entwirchlungsfak mit einem verwis auf die Brasil und die AngolaKüste / Josef Matznetter. - Wien : Iteil, . - Sonderbruck aus "Wiener" geographishe Schripter, nº 43-45, p. 241-267
In: Garcia de Orta: Vol, nº (19), p.
Descritores: Angola | Brasil | Economia | Geografia
Cota: 19-E-25|Soc. Geog. Lx.
[226716]  Show Record 

Die betrekkinge tussen die Zuid-Afri-kaanse Republiek en duitsland tot na die jameson : inval 1852-1869 / H. E. Werner Bacheberg
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - Vol. 12, nº 1 (1949), p. 1-302
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214181]  Show Record 

Die administrasie van die Orange-Vrystaat tot 1859 / Phillipus Coenraad Fourie
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 26, nº 2 (1963), p. 159-246
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214190]  Show Record 

Die uitbreiding van Britse gesag oor die natalse Noordgrensgebiede 1879-1897 / M. C. Van Zye. - Doctorale preefskrif, universiteit van Pretória . - Possui bibliografia e mapas
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 29, nº 1 (1966), p. 1-299
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[214192]  Show Record 

Die historiese ontwikkeling van die onderolifantsrivier 1660-1902 : n' geskiedenis van die distrik vanrhynsdorp / Philippus Lodewikus Scholtz. - Voorgelê ter vervulling van die vereistes vir die graad doctor litterarum et philosophie in die department geskiedenis universiteit van Suid-África . - Possui bibliografia
In: Archieves Year Book for South Áfrican History. - Vol. 29, nº 2 (1966), p. 1-212
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226150]  Show Record 

Die geskiedems van die berlgme sending-genootskap in Transvall, 1860-1900 / D. W. Van der Merwe
In: Archives year book for south african history. - Nº 1 (1983), p. 1-185
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226159]  Show Record 

Die wordingsgeskiedenis van die Zuid-Afrikaansche Republiek 1838-1860 / F. A. F. Wichmann
In: Archives year book for south african history. - Vol.21 Nº1 (1941), p. 1-255
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226165]  Show Record 

Die vestiging van die blanke in Transvaal 1837-1886 : met spesiale verwysing na die verhouding tussen die mens en die omgewing / F. J. Potgieter
In: Archives year book for south african history. - Vol.25 Nº 2 (1958), p. 1-208
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[226719]  Show Record 

Francis William uitz en die republiek van die Orange : urgstaat / J. C. Moll
In: Archives Year Book for South Áfrican History. - (1973), p. 1-244
Descritores: África Meridional | África do Sul | História
Cota: PP364|AHM
[228743]  Show Record 

Die wapen van die Suid-Afrikanse republick / Dr. Coenraad Beyers. - Ilustrado
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 30, nº 1 (1950), p. 1-28
Descritores: África Meridional | África do Sul
Cota: PP364|AHM
[228748]  Show Record 

Die ontstaan en ontwikkeling van partypolitiek in die oranjeuvieukolomie : 1902-1912 / A. H. Marais
In: Archives Year Book for Sourth Áfrican History. - Vol. 33, nº 2 (1970), p. 1-112
Cota: PP364|AHM
[230133]  Show Record 

Die regspraak die inhumse bevoeking van mederlands Oos-Indies / F. D. Hollemaan
In: Bantu Studies. - Vol. 14, nº 4 (1940), p. 374-394
Descritores: História
Cota: PP462|AHM

123movies