Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 08 | 15 ms
[372757]  Show Record 

Meixue he Zhongguo Meishu Shi / Zhu Guangqian. - Shanghai : Editora de Conhecimentos, . - 124 p.
Descritores: História | Estética | Belas artes | China
Cota: 7 CHI ZHU|FO
[364347]  Show Record 

Zhongguo Meixue Shi / Li Zehou, Liu Gangji. - Beijing : Edições de Ciências Sociais da China, . - 606 p.
Descritores: História | China
Cota: 7.01 CHI LI|FO
[372756]  Show Record 

Zhongguo Gudai Meixue Shi Yanjiu / Zhang Bennan. - Shanghai : Universidade de Shanghai, . - 403 p.
Descritores: Estética | História | China
Cota: 7 CH ZHA|FO
[372785]  Show Record 
Departamento de Estática da Faculdade de Filosofia da Universidade de Beijing
Zhongguo Meixue Shi Ziliao Xuanbian / Departamento de Estática da Faculdade de Filosofia da Universidade de Beijing. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 2 v.
Descritores: Artes | História | Estética | China
Cota: 7 CHI ZHO|FO
[372792]  Show Record 

Zhongguo Meixue Shi Dagang / Ye Lang. - Shanghai : Edições do Povo de Shanghai, . - 663 p.
Descritores: História | Estética | China
Cota: 7 CHI YE|FO
[360308]  Show Record 

Zhongguo Meishu Shi Gang / Li Yu. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 340 p.
Descritores: Artes | História | China
Cota: 7(091) CHI LI|FO
[365239]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian, 12, Minjian Wanju, Jianzhi Piying / Cao Zhenfeng. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 209 p.
Descritores: Artesanato | Belas artes | China
Cota: 745 CHI CAO|FO
[366845]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian 8 Qiqi / Wang Shixiang. - Beijing : Edições de Objectos Culturais, . - 190, 68 p.
Descritores: Artesanato | China
Cota: 745 CHI WAN|FO