Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 08 | 62 ms
[340974]  Show Record 

Song Shi = História de Song / Tuo Tuo. - Beijing : Editora China, . - 40 v.. - História das dinastias. 20)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Song)=581|FO
[370112]  Show Record 

Song Xian Fen Shi Shi Ji / Xu Shaoyun. - Cantão : Yong Xin Yin Wu, . - 80 f.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI XU|FO
[354519]  Show Record 

Tang Song Ba Jia Wen Yi Shi / Fan Yuxiang. - Harbin : Heilongjiang Renmin Chubanshe, . - 234 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI FAN|FO
[355072]  Show Record 

Song Shi Hua Ji Yi / Guo Shaoyu. - Beijing : Zhonghua Shuju, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1(01) CHI UO|FO
[356805]  Show Record 

Song Yuan Xiqu Shi / Wang Guowei. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 199 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356971]  Show Record 

Song Yuan Xiqu Shi / Wang Guowei. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 199 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[372614]  Show Record 

Song Liao Jin Huajia Shi Liao / Chen Gaohua. - Beijing : Edições de Objectos Culturais, . - 853 p.
Descritores: Pintura | História | China
Cota: 75 CHI CHE|FO
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO

123movies