Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 07 | 01 ms
[356805]  Show Record 

Song Yuan Xiqu Shi / Wang Guowei. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 199 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356971]  Show Record 

Song Yuan Xiqu Shi / Wang Guowei. - Shanghai : Shangwu Yinshu Guan, . - 199 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[357000]  Show Record 

Song Yuan Xiqu Wenwu Yu Minsu / Liao Ben. - Beijing : Wenhua Yishu Chubanshe, . - 450 p.
Descritores: Teatro | Arqueologia | História | Usos e costumes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[364668]  Show Record 
Instituto de Objectos Culturais de Teatro e Ópera da Universidade de Shanxi
Song Jin Yuan Xiqu Renwu Tulun / Instituto de Objectos Culturais de Teatro e Ópera da Universidade de Shanxi. - Shanxi : Edições do Povo de Shanxi, . - 147 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 782 CHI SON|FO
[340969]  Show Record 

Yuan shi = História de Yuan / Song Lian. - Beijing : Editora China, . - 15 v.. - História das dinastias. 23)
Descritores: Pintura | China
Cota: 94 CHI (Yuan)|FO
[370112]  Show Record 

Song Xian Fen Shi Shi Ji / Xu Shaoyun. - Cantão : Yong Xin Yin Wu, . - 80 f.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 CHI XU|FO
[340974]  Show Record 

Song Shi = História de Song / Tuo Tuo. - Beijing : Editora China, . - 40 v.. - História das dinastias. 20)
Descritores: História | China
Cota: 94 CHI (Song)=581|FO

123movies