Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 04 | 01 ms
[354493]  Show Record 

Zhongguo Lidai Wenlun Xuan / Guo Shaoyu. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 4 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82.09 CHI GUO|FO
[354518]  Show Record 

Zhongguo Lidai Yuyan Xuan / Zhao Wen, Yun Po, Huai Yu. - Taiyuan : Shanxi Renmin Chubanshe, . - 696 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-34 CHI ZHA|FO
[355035]  Show Record 
Zhongguo Lidai Wen Xuan. - Beijing : Renmin Wenxue Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82 CHI ZHO|FO
[369627]  Show Record 

Zhongguo lidai shige xuan / Lin Geng. - Beijing : Editora de Literatura Popular, . - 2 v.
Descritores: Poesia | Literatura | China
Cota: 82-1 VHI LIN|FO

123movies