Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 48 ms
[365239]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian, 12, Minjian Wanju, Jianzhi Piying / Cao Zhenfeng. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 209 p.
Descritores: Artesanato | Belas artes | China
Cota: 745 CHI CAO|FO
[366845]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Gongyi Meishu Bian 8 Qiqi / Wang Shixiang. - Beijing : Edições de Objectos Culturais, . - 190, 68 p.
Descritores: Artesanato | China
Cota: 745 CHI WAN|FO
[366846]  Show Record 

Zhongguo Meishu Quanji, Daosu Bian, 12 Sichuan Shiku Diaosu / Li Sisheng. - Beijing : Edições de Belas Artes do Povo, . - 205, 66 p.
Descritores: Escultura | China
Cota: 745 CHI LI|FO

123movies