Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 122 | 14 ms
 Ir para 
 
123 >
[354502]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI ZHO|FO
[354839]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Deng Suining. - Hong Kong : Xianggang Yiwen Chubanshe, . - 136 p.
Descritores: História | China
Cota: 792(091) CHI DEN|FO
[354868]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Xu Muyun. - Shanghai : Shijie Shuju, . - 357 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792(091) CHI XU|FO
[356880]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Teatro | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356919]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi Jiangzuo / Zhou Yibai. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 247 p.
Descritores: Teatro | História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356941]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Zhou Yibai. - Shanghai : Zhonghua Shuju, . - 3 v.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356950]  Show Record 

Zhongguo Xiju Shi / Deng Suining. - Hong Kong : Xianggang Yiwen Chubanshe, . - 136 p.
Descritores: História | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356833]  Show Record 

Zhongguo Xiju Jian Shi / Dong Meikan. - Hong Kong : Shangwu Yinshu Guan, . - 160 p.
Descritores: História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356841]  Show Record 

Zhongguo Gudai Xiju Shi / Tang Wenbiao. - Taibei : Lianjing Chubanshiye Gongsi, . - 278 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356920]  Show Record 

Zhongguo Xiju Jian Shi / Dong Meikan. - Hong Kong : Shangwu Yinshu Guan, . - 160 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354900]  Show Record 

Zhongguo Juzhong Shi -- Kunju Fazhan Shi / Hu Ji, Liu Zhizhong. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 758 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI HU|FO
[357327]  Show Record 

Zhongguo Shi Shi / Lu Kanru, Feng Ruanjun. - [S.l.] : Dajiang Shupu, . - 3 v.
Descritores: História | Artes | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354468]  Show Record 
Guangxi Xiju Shi Lunwen Ji. - Guangxi : Guiangxi Zhuangzu Zizhiqu Xiju Yanjiu Shi, . - 239 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 792(091) CHI GUA|FO
[354469]  Show Record 
Guangxi Xiju Shi Lunwen Ji. - Guangxi : Guiangxi Zhuangzu Zizhiqu Xiju Yanjiu Shi, . - 387 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 792(091) CHI GUA|FO
[354505]  Show Record 

Zhongguo Minjian Xiju Yanjiu / Tan Daxian. - Hong Kong : Shangwu Yinshuguan Xianggang Fenguan, . - 158 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 792 CHI TAN|FO
[354825]  Show Record 

Zhongguo De Xiju / Pengfei. - Beijing : Zhongguo Qingnian Chubanshe, . - 348 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 792(091) CHI PEN|FO
[354870]  Show Record 
Zhongguo Xiju Nianjian (1981). - Beijing : Zhongguo Xiju Chuubanshe, . - 359 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 792(050.9) CHI ZHO|FO
[354871]  Show Record 

Zhongguo Xiju Nianjian (1982) / Yang Hansheng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chuubanshe, . - 640 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 792(050.9) CHI YAN|FO
[354872]  Show Record 

Zhongguo Xiju Nianjian (1983) / You Mo. - Beijing : Zhongguo Xiju Chuubanshe, . - 628 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 792(050.9) CHI YOU|FO
[354873]  Show Record 

Zhongguo Xiju Nianjian (1984) / Zhang Geng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chuubanshe, . - 636 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 792(050.9) CHI ZHA|FO
[356724]  Show Record 
Lun Zhongguo Xiju Piping / Wang Jisi... [et al.]. - Jinan : Qilu Shushe, . - 424 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356788]  Show Record 

Taiwan Dianying Xiju Shi / Lu Sushang. - Taibei : Yinhua Chubanbu, . - 577 p.
Descritores: História | Teatro | Cinema
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356810]  Show Record 

Shi Ri Xiju (1-18) / Zhang Guyu. - Shanghai : Shanghai Guoju Baocun She, . - Pag. var.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356811]  Show Record 

Shi Ri Xiju (19-36) / Zhang Guyu. - Shanghai : Shanghai Guoju Baocun She, . - Pag. var.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356814]  Show Record 

Shi Ri Xiju (55-72) / Zhang Guyu. - Shanghai : Shanghai Guoju Baocun She, . - Pag. var.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356855]  Show Record 

Shi Ri Xiju (1-36) / Zhang Guyu. - Shanghai : Shanghai Guoju Baocun She, . - Pag. var.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356856]  Show Record 

Shi Ri Xiju (37-54) / Zhang Guyu. - Shanghai : Shanghai Guoju Baocun She, . - Pag. var.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356858]  Show Record 

Shi Ri Xiju (1-8) / Zhang Guyu. - Shanghai : Shanghai Guoju Baocun She, . - Pag. var.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356869]  Show Record 

Zhongguo Xiju Ji Kan (Diyi Qi) / Wang Zushou. - Taipei : Ahongguo Wenhua Xueyuan, . - Pag. var.
Descritores: Teatro | Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356870]  Show Record 

Zhongguo Gudian Xiaoshuo Xiju Mingzhu Zai Guowai / Wang Lina. - Shanghai : Xuelin Chubanshe, . - Pag. var.
Descritores: Literatura | Sinologia | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356875]  Show Record 

Huaju Xin Geju Yu Zhongguo Xiju Yishu Chuantong / Ouyang Yuqian. - Shanghai : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 36 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356922]  Show Record 

Zhongguo Shida Gudian Xiju Ji / Wang Jisi. - [S.l.] : Shanghai Wenyi Chubanshe, . - 634 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356929]  Show Record 

Zhongguo Xiju Gailun / Lu Yiye. - Shanghai : Shijie Shuju, . - 299 p.
Descritores: Literatura | Teatro | História | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356934]  Show Record 

Zhongguo Gudian Xiju Lilunshi / Tan Fan, Lu Wei. - Beijing : Zhongguo Shehui Kexue Chubanshe, . - 345 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[356940]  Show Record 

Zhongguo Gudian Xiju / Zeng Yongyi. - Taibei : Xingzhengyuan Wenhua Jianshe Weiyuanhui, . - 63 p.
Descritores: Ópera | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[359901]  Show Record 

Zhongguo Xiju Zhi Zuzhi / Qi Rushan. - Beijing : A Sociedade de Ópera de Beijing, . - 126 p.
Descritores: Artes do espectáculo | China
Cota: 782 CHI QI|FO
[360040]  Show Record 

Kangzhan Shinian Lai Zhongguo de Xiju Yundong Yu Jiaoyu / Hong Shen. - Shanghai : Edições da China, . - 182 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 37 CHI HON|FO
[364418]  Show Record 

Zhongguo De Zongzu Yu Xiju / Tianzhong Yicheng. - Shanghai : Edições de Livros Antigos de Shanghai, . - 437 p.
Descritores: História | Usos e costumes | China
Cota: 398.3 CHI TIA|FO
[364500]  Show Record 

Xiandai Zhongguo Xiju Xuan / Xiong Foxi. - Shanghai : Companhia de Livros Ásia, . - 382 p.
Descritores: Teatro | China
Cota: 792 CHI XIO|FO
[366839]  Show Record 

Zhongguo Da Baike Quanshu, Xiju / Hu Qiaomu. - Shanghai : Edições de Enciclopédias da China, . - 582 p.
Descritores: Enciclopédia | Teatro | China
Cota: 030 CHI HU|FO
[369795]  Show Record 

Zhongguo gudian xiju / Hui Yongyi. - Taipei : Conselho para os Assuntos Culturais, . - 63 p.
Descritores: Cultura | China
Cota: 910 TAIW WAN|FO
[375179]  Show Record 

Guangdong Xiju Shi Lue / Mai Xiaoxia. - Cantão : Objectos Culturais de Cantão, . - 45 p.
Descritores: Ópera | Teatro | História | China
Cota: 782 CHI MAI|FO
[364535]  Show Record 

Shi Xian Shi Fo Shi Sheng / Zhang Gongchang. - Taipei : Árvore Sempre Verde, . - 249 p.
Descritores: Literatura | China
Cota: 82-1 CHI ZHA|FO
[340946]  Show Record 

Shi Qi Zhongguo de Bijiasuo / Chen Bing. - Hong Kong : HongKong Yinhe Publishing House, . - 93 p.
Descritores: Biografia | Artes | Pintura | Hong Kong
Cota: 75 HON CHE|FO
[341069]  Show Record 

Zhongguo Yanhua Faxian Shi = História da descoberta das pinturas rupestres da China / Chen Zhao Fu. - Shanghai : Edições Populares de Shanghai, . - 467 p.
Descritores: Artes | China
Cota: 7.031 CHI CHE|FO
[354508]  Show Record 

Zhongguo Wenhua Shi Sanbai Ti / Xu Hongxing. - Shanghai : Shanghai Guji Chubanshe, . - 854 p.
Descritores: História | Cultura | China
Cota: 94 CHI XU|FO
[354609]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi Tulu / Jin Yaozhang. - Shijiazhuang : Hebei Jiaoyu Chubanshe, . - 253 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | Biografia | China
Cota: 782(091) CHI JIN|FO
[354630]  Show Record 

Zhongguo Jingju Shi. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 2 v.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MA|FO
[354835]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi Gouchen / Jiang Xingyu. - Henan : Zhongzhou Chubanshe, . - 308 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(091) CHI JIA|FO
[354840]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Shi / Meng Yao. - Taibei : Wen Xing Shudian, . - 247 p.
Descritores: História | Artes do espectáculo | China
Cota: 782(091) CHI MEN|FO