Pesquisa bibliográfica

Expressão de pesquisa
 
Registos: 03 | 14 ms
[355088]  Show Record 

Zhongguo Xiqu Yanjiu Shumu Tiyao / Guo Hancheng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 481 p.
Descritores: Artes do espectáculo | História | China
Cota: 782(01) CHI GUO|FO
[356796]  Show Record 
Zhongguo Xiqu Yanjiu Shumu Tiyao / pref. Guo Hancheng. - Beijing : Zhongguo Xiju Chubanshe, . - 481 p.
Descritores: História | Teatro | China
Cota: 398.4 CHI SON|FO
[354869]  Show Record 

Zhongguo Gudian Xiqu Yanjiu Ziliao Suoyin / Lin Zhaoyu, Chen Huifang. - Hong Kong : Guangjiao Jing Chubanshe, . - 379 p.
Descritores: Artes do espectáculo | Documentação | China
Cota: 782(01) CHI LIN|FO